TRAVEL

พาชม “วัดพนม” ที่มาชื่อเมืองพนมเปญ ใจกลางเมืองหลวงของกัมพูชา

The Reporters ชวนรู้จัก “วัดพนม” หรือชื่อเดิม “วัดพนมยาเปญ” เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโทแนวแซบ (Tonle sap river) และ แม่น้ำโขง ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา

วัดพนมตั้งอยู่บนเนินดินสูง 27 เมตรใกล้แม่น้ำ เชื่อกันว่าเป็นที่มาของชื่อเมือง “พนมเปญ” มีตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณ 500 ปีก่อน มีหญิงสูงวัยชื่อ “ยายเปญ” พบขอนไม้ลอยมาตามแม่น้ำโขง เข้าไปดูพบพระพุทธรูป 5 องค์ประดิษฐานอยู่ในโพรงขอนไม้ ด้วยความศรัทธาจึงก่อเดินดินสูง 27 เมตร สร้างวัดประดิษฐานพระพุทธรูปดังกล่าว ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดพนมยายเปญ” ซึ่งคำว่า พนม แปลว่า ภูเขาหรือเนินดิน นั่นเอง

วัดพนมมีบันไดนาคที่ไม่สูงนัก เมื่อเดินขึ้นไปแล้วจะพบพระวิหารหลัก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์เก่าแก่ มีภาพจิตรกรรมพุทธชาดกและรามเกียรติ์

วัดพนมจึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวพนมเปญ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มักมาสักการะพระพุทธรูป ขอพรจากศาลยายเปญ เมื่อได้มาเยือน “กรุงพนมเปญ” และภายในวัดยังมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำทรงสูง ภายในบรรจุอัฐิของพระยายาต กษัตริย์เขมรผู้ย้ายราชธานีจากเมืองพระนครหลวงมายังกรุงพนมเปญเมื่อปี พ.ศ.1975 ด้วย

เรื่อง ทศ ลิ้มสดใส
ภาพ พุทธิพงศ์ ธัญพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend