Home Archive by category KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

กสศ. ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาตนเองแบบองค์รวมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกด้วย นพ.สุภกร
KNOWLEDGE

ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยากจนทั้งในและนอกระบบให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบกลางคัน และลดอัตราเด็กเล็กไม่ได้ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ กสศ. จับมือ กทม. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 292 ศูนย์ เด็กจำนวน 22,713 คน
KNOWLEDGE

รมว.การอุดมศึกษาฯ ประกาศคบเด็ก สร้างชาติ

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดบ้านต้อนรับผู้นำนักศึกษาจาก 72 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรม “Young TH Leader&Innovator Club” นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ครั้งที่ 2 หนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษาผ่านกลไกของ อว. เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น
KNOWLEDGE

‘ระบบ iSEE 2.0 ของกสศ.’ ช่วยสภาเจาะลึกปัญหาเหลื่อมล้ำ

ชวน หลีกภัย ห่วงโควิด-19 ทำเด็กยากจนเพิ่มขึ้น เสี่ยงหลุดออกจากระบบ ระบุสภาจะช่วยขับเคลื่อนวาระสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  หนุนโครงการ กสศ. ที่ช่วยเหลือดูแลเด็กยากจน ย้ำเรื่องโอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะตัวเองก็เคยได้รับโอกาสเช่นกัน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ระบบ isee 2.0 : Edtech เพื่อพัฒนานโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
KNOWLEDGE

ผลวิจัยชี้พื้นที่ด้อยโอกาสทุรกันดาร เสียเปรียบ งบบุคลากรลงไปไม่ถึงเด็ก

ผลวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา 10 ปี พบงบการศึกษาแม้จ่ายรายหัวเท่ากันแต่ไปถึงปลายทางไม่เท่ากัน นักเศรษฐศาสตร์การศึกษาแนะรัฐจัดสรรงบปี 64 เน้นเติมเต็มกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด้อยโอกาส ลดผลกระทบจาก COVID-19 ดันปฏิรูประบบงบประมาณการศึกษาด้วยสูตรเสมอภาคใช้ข้อมูลเด็กรายบุคคลประกอบข้อมูลบริบทรายพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 
KNOWLEDGE

เปิดรับข้อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าว Grants for Change เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2563 โดยมี นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงาน ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2563 ได้ภายใน 3 กันยายน 2563 ดร.ธนกร ศรีสุขใส
KNOWLEDGE

พิษโควิด-19 ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ นร.ยากจนพิเศษพุ่งล้านคน

กสศ. พบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 63 มีจำนวนนักเรียนที่สมัครคัดกรองกว่า 1.8 ล้านคน หรือเพิ่ม 17.5% คาดถูกซ้ำเติมจากพิษโควิด-19 รศ.ดร.ชัยยุทธ  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   กล่าวว่า
KNOWLEDGE

เปิดโครงการ ‘สหพัฒน์แอดมิชชั่น’ ครั้งที่ 23 ติวฟรีออนไลน์ครั้งแรก จัดทัพติวเตอร์ชื่อดัง ติดอาวุธความรู้ให้น้องม.ปลาย ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23 จัดโดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส ร่วมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 จัดมหกรรมติวฟรีให้กับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้เปลี่ยนจากการติวรูปแบบเดิมมาเป็นการติวออนไลน์ “Live Streaming Class
KNOWLEDGE

นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หนุนเด็กด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

กสศ. ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือ 66 สถาบันการศึกษาบ่มเพาะนักศึกษาทุนเกือบห้าพันคน ค้นหาเด็กเรียนดีแต่ยากจนให้ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า
KNOWLEDGE

คกก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เห็นชอบ (ร่าง) แผนงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

วันนี้ (7 ส.ค.63) เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์