Home Archive by category KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

กสศ. ห่วง โควิด-19 ทำเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาหลักหมื่น ไม่รวมปัญหาการเรียนถดถอย ทุโภชนาการ และปัญหาอื่นๆ

กังวลหากมีการระบาดระลอก 2 จะสร้างความเสียหายอย่างหนัก เร่งจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจำนวนรวม 1.4 พันล้านบาท โอนผ่าน prompt pay คนละ 2,000 บาท ช่วงเดือน กรกฎาคมนี้ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
KNOWLEDGE

สร้าง อสม.การศึกษา หนุนการทำงานของโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดาร 279 โรงเรียนใน 45 จังหวัด ช่วยเหลือนักเรียนถึงระดับหมู่บ้าน

มิติใหม่ของแนวคิดจัดการศึกษาช่วงสถานการณ์โควิด-19 สร้างอาสาสมัครการศึกษา หรือ อสม.การศึกษา หนุนเสริมการทำงานของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 279 โรงเรียน ครอบคลุม 45 จังหวัด มีเด็กได้รับประโยชน์กว่า 80,000 คน ช่วยเหลือนักเรียนถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน (Village based) และให้คำแนะนำด้านการเรียนรู้และสุขภาวะ เข้าถึงพื้นที่เชื่อมชุมชนแก้ปัญหาการเรียนรู้  ดร.อุดม
KNOWLEDGE

ปลุกพลังท้องถิ่น ตั้งเป้าสร้างเทศบาลแห่งการเรียนรู้ทั่วประเทศ ชู สร้าง“อสม.การศึกษา” ป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ

วันนี้ (8 มิ.ย. 63) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเวที “นวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“ท้องถิ่นเป็นรากฐานของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
KNOWLEDGE

รู้จัก Social Protection in Education ไม่ว่าจะมีอีกวิกฤต อีกกี่โควิดก็ไม่หวั่น

ในภาวะวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ในสังคมที่มีความเสมอภาค เข้มแข็ง การแก้ปัญหาย่อมสามารถใช้ยาตัวเดียวในการแก้ได้ทั้งหมด แต่ในสังคมที่ยังมีความแตกต่าง เหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหา หรือทางออกที่ดีของคนกลุ่มหนึ่ง กลับไม่สามารถใช้กับคนอีกกลุ่มได้เลย เพื่อหยุดเชื้อ เราต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่ง แต่สำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง
KNOWLEDGE

ส่งเสริมครูปรับรูปแบบการสอน สร้างห้องเรียนประสิทธิภาพสูงให้เด็กเรียนรู้เต็มที่ ลดความเหลื่อมล้ำ

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างมาก โรงเรียนต้องปิดภาคเรียนยาวกว่าปกติ หลายๆ สถาบันต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  กสศ. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ 5 เครือข่ายด้านการศึกษา ได้แก่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
KNOWLEDGE

โครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” โอกาสทางธุรกิจมูลค่ากว่า 3 แสนบาทสำหรับสตาร์ทอัพและนักวิจัยด้านสุขภาพ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup และนักวิจัย สมัครเข้าร่วม โครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มบริษัท Startup และนักวิจัย ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่
KNOWLEDGE

ปรากฏการณ์ความรู้ถดถอย กับความเหลื่อมล้ำของไทยในการเข้าถึง “การศึกษาออนไลน์” ในยุคโควิด-19

ในยุคการระบาดของโควิด-19 มาตรการต่างๆ ที่จำต้องบังคับใช้เพื่อปกป้องคนไทยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อคนในประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต รวมไปจนถึงด้านการศึกษาอย่างช่วยไม่ได้ ปัญหาใหญ่ด้านการศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นห่วงอย่างมาก คือปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษานอกระบบห้องเรียน
KNOWLEDGE

กสศ. จับมือ 11 สถาบันอุดมศึกษา เดินหน้าสร้างครูนักพัฒนาของ รร.พื้นที่ห่างไกล

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 แล้ว 328 คน พร้อมปรับแผนรับมือโควิด-19 ไม่ให้การเรียนรู้หยุดชะงัก เตรียมจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. กับ 5 หน่วยงานหลักในระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
KNOWLEDGE

กสศ.เตรียม 74 หลักสูตรรองรับ ผลกระทบโควิด-19 อาจกลายเป็นโอกาส

โควิด-19 วิกฤตที่สามารถพลิกผันสู่โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ และลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับบ้าน ในวิกฤติโควิด-19  และวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแรงงานยากจนด้อยโอกาส คนกลุ่มนี้ถูกเลิกจ้างขาดรายได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
KNOWLEDGE

บอร์ด กสศ. เห็นชอบปรับแผนรองรับ กลุ่มเด็กยากจนกระทบ COVID-19

กสศ.ห่วง สถานการณ์ COVID-19 ซ้ำเติมครัวเรือนยากจน  หวั่นเปิดเทอมตัวเลขเด็กหลุดนอกระบบเพิ่ม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 7 แสนคน ส่งเด็กกลับไปเรียนต่อให้ได้ในช่วงเปิดเทอม   นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกสศ. ครั้งที่3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563