Home Archive by category KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

เดินหน้า “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 64” รุ่นที่ 3 ผุดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รองรับสังคมสูงวัย

รองรับสังคมสูงวัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและยกระดับการศึกษาสายอาชีพ เพิ่มโอกาสเด็กยากจน เรียนดี นางปัทมา วีระวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า คุณภาพของโครงการที่เสนอเข้ามา
KNOWLEDGE

ชวนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้แนวคิด “Spill over effect” เพื่อพัฒนา ‘คน’ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อบ้านเมือง

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือ “โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง” กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program :
KNOWLEDGE

6 ปัจจัยสร้างสรรค์การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

กสศ. เปิดปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach เพื่อพัฒนาโรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ  ทดลองนำมาใช้จริงแล้วตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program: TSQP) ดำเนินมาสู่ปีที่ 2 ขยายผลจาก 290
KNOWLEDGE

จัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพให้ครู ตชด. เพื่อเติมโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

ครู เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในระบบการศึกษา และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด มีความเข้าใจกับปัญหาของเด็ก และสภาพแวดล้อมมากที่สุด หากสามารถติดอาวุธให้กับครู เพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสให้กับครู ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
KNOWLEDGE

TSQP ยกระดับคุณภาพ รร. 185 แห่งในภาคเหนือ ปักธงลดความเหลื่อมล้ำ สพฐ.ย้ำ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องทำบนพื้นฐานงานวิจัย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP) รุ่น 2 หรือ
KNOWLEDGE

เปิดตัวโปรแกรมอบรม Pre-MBA จาก GLOBIS มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน MBA ของญี่ปุ่น

โกลบิส มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ของประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดตัวโปรแกรมอบรม Pre-MBA ในประเทศไทย ในรูปแบบการเทรนแบบไฮบริด (hybrid) ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยคอร์สแรกจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถเข้าคอร์สทดลองอบรมได้ฟรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 การเปิดตัวโปรแกรม Pre-MBA ครั้งนี้
KNOWLEDGE

กสศ.จับมือ สพฐ. อัพเกรด “CCT App” บูรณาการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบดูแลช่วยเหลือใน App เดียว

เมื่อวันที่  29 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันสถานการณ์
KNOWLEDGE

1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทราบหรือไม่ว่า 1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันมีสาเหตุหลักมาจากความยากจน โดยจากจำนวนเด็กเล็ก ถึงเยาวชนวัยแรงงานอายุระหว่าง 0-25 ปี ทั่วประเทศทั้งหมด 20.54 ล้าน มีเด็กถึง 4.32 ล้านคน กำลังเผชิญกับปัญหานี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเสมอภาค
KNOWLEDGE

ม.มหิดล ร่วม 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) ครั้งแรกในประเทศไทย!

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติยกระดับศักยภาพธุรกิจด้าน Wellness และ Healthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
KNOWLEDGE

“เด็กพิการเรียนไหนดี” มหกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตคนพิการ

นักเรียนทุกประเภทความพิการจากทั่วประเทศกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี’64 ตอน ปั้นฝันเป็นตัว” มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาสำหรับนักเรียนพิการแห่งเดียวในประเทศ เพื่อให้นักเรียนคนพิการได้เรียนรู้การค้นหาตนเอง ค้นหาเส้นทางการประกอบอาชีพ พร้อมวางแผนเลือกเรียนในสาขาหรือสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง