Home Archive by category SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY

ผู้บริหารเครือซีพีแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่ท้องสนามหลวง เฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมด้วยนางมาริษา เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่
SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิเอสซีจี และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนประกวดวาดภาพ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่า 3,500,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) พร้อมเปิดตัวโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) ระดับประถมศึกษา
SOCIAL RESPONSIBILITY

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เน้นให้ความรู้ มอบโอกาสเพื่อการพัฒนา

หากต้องการช่วยเหลือ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางเลือกที่เร็วที่สุด คือการสนับสนุนเงิน หรือการให้ปลา ให้อาหารให้สามารถยังชีพได้ แต่หากเราต้องการให้พวกเขาอยู่ได้ต่อไปในอนาคต ไม่กลับมาอยู่ในวงจรปัญหาเดิมๆ อีก และมีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางเลือกที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่การ “ให้ปลา” แต่เป็นการ “สอนให้จับปลา” หรือ “สอนให้เพาะเลี้ยงปลา” ต่างหาก
SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิชไนเดอร์อิเล็คทริค ผุดโครงการ Tomorrow Rising Fund จับมือสภากาชาดไทยช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้านการบริหารจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน เดินหน้าส่งพลังในโครงการ “Tomorrow Rising Fund” ล่าสุดจับมือสภากาชาดไทย เตรียมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ที่ มูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งเน้น โครงการ Tomorrow Rising Fund
SOCIAL RESPONSIBILITY

TOA ไม่ทิ้งกัน มอบ 100 ล้านสู้ภัย โควิด-19 เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 15 ล้าน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ได้แพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคมนั้น กลุ่มบริษัท TOA ได้จัดตั้งโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน มอบ 100 ล้านสู้ภัย โควิด-19”
SOCIAL RESPONSIBILITY

ซีพีเอฟ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตลอดกระบวนการผลิต หมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

นายสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งพลังงานและน้ำ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ทรัพยากรและลดความเสี่ยงของธุรกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปี 2562
SOCIAL RESPONSIBILITY

เติมโอกาสให้สามเณรได้เรียนต่อ นำร่องทดลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม 41 แห่ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินงานโครงการทดลองเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและพัฒนาคุณภาพครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หลังพบปัญหาเรื่องที่พักอาศัย อาหาร ค่าใช้จ่ายเดินทาง และสุขภาวะอนามัยกระทบต่อคุณภาพชีวิต
SOCIAL RESPONSIBILITY

“มั่นคงฯ” ตอกย้ำแนวคิด “Well-being” สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บมจ.มั่นคงเคหะการ ตอกย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนแนวคิด “Well-being” การมีสุขภาวะที่ดี สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มปลูกฝังความรู้องค์รวมด้านสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรให้กับพนักงาน พร้อมกระจายออกสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกบ้านและประชากรโลก นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.-ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมจัดอบรมยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Assembly Welder) อาทิ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การเชื่อมทิก (อาร์กอน) การเชื่อมแม็ก มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมี
SOCIAL RESPONSIBILITY

หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ปลูกผักปลอดสาร -ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ต่อยอดโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร สู่การตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน “โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร” เป็นโครงการที่มีเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ภายใต้ระยะเวลาของโครงการ 5