ART & CULTURE

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ‘นาวาภิกขาจาร’ แต่งชุดไทยตักบาตรทางน้ำ

วันนี้ (10 มิ.ย. 66) เวลา 07.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในกิจกรรมแต่งชุดไทยตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดเพลงเรือ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการแสดง ‘รำมะนาชัยนาท’ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทโดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” เป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนสมัยก่อนที่บ้านและวัดอยู่ติดริมแม่น้ำ พระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตทางเรือ เป็นวิถีชีวิตริมน้ำที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก เนื่องจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

วัดป่าเลไลยก์วรวิหารจึงจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวรำลึกถึงวิถีชีวิตชาวพุทธริมฝั่งแม่น้ำในอดีต ในเส้นทางแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีคือแม่น้ำท่าจีน ส่งเสริม สืบสาน และฟื้นฟูวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ อนุรักษ์ประเพณีที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางน้ำของคนไทยต่อไป

Related Posts

Send this to a friend