Travel

บขส.ชวนเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 2021 แบบนิวนอร์มอล

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 2021 New Normal ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตามกระแสของไอดอลสาว ลิซ่า แบล็กพิงก์ หรือ ลลิษา มโนบาล ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการ ติดต่อสอบถามตารางเดินรถของ บขส. เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบัน บขส. เปิดเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ จำนวน 2 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) โดยรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. และออกจากบุรีรัมย์ เวลา 08.30 น. อัตราค่าโดยสาร 301 บาทต่อเที่ยว โดยผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ต้องกักตัว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว (ซิโนแวค 2 เข็ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม) มากกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนชนิดอื่นใดครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่าน website บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. และสามารถชำระค่าโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับส่วนลดพิเศษ 20 % เฉพาะค่าโดยสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียม จำกัดจำนวนที่นั่งตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์เพิ่มเติม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของ บขส. 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. ให้บริการด้วยรถโดยสารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และได้จัดการเดินรถตามประกาศของ ศบค. และกรมการขนส่งทางบก เช่น จัดที่นั่งรองรับผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด ห้ามรับประทานอาหารบนรถ ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ ก่อน และหลังใช้บริการ

Related Posts

Send this to a friend