POLITICS

สธ.ส่ง สสจ.กาญจนบุรี ตรวจสอบกรณีร้องเรียน ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด จ.กาญจนบุรี

กระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข้อร้องเรียนศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

วันนี้ (20 ก.ย. 64) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง รับหนังสือร้องเรียนจากทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ และคณะ ว่า เนื่องจากมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีการทำร้ายร่างกายผู้เข้ารับการบำบัด และเรียกรับเงินในจำนวนที่สูงมาก จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำการตรวจสอบ

เบื้องต้นได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีลงไปตรวจสอบข้อเท็จริงว่าศูนย์ฯ มีการกระทำผิดตามที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือไม่ รวมทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 หรือไม่ หากพบว่ากระทำความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend