POLITICS

โฆษกรับบาล แจง เปิดรับบริจาคช่วยผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงที่ จ. หนองบัวลำภู แค่เป็นสื่อกลาง

วันนี้ (10 ต.ค. 65) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ จ.หนองบัวลำภู ของหน่วยงานภาครัฐขณะนี้ ว่า ได้เร่งดำเนินการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ล่าสุดวันนี้ 4 หน่วยงานภาครัฐมีความคืบหน้าการจ่ายเงินให้กับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุดังกล่าวรวม 13,927,555 บาท และมีหน่วยงานที่กำลังเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1.คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย รายละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

2.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือรวม 3,960,000 บาท โดยมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 110,000 จำนวน 36 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 10 ราย อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรักษาจริง

3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัด ให้ความช่วยเหลือรวม 582,000 บาท แบ่งเป็น 1) พม. รายละ 10,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 470,000 บาท 2) พ.อช. รายละ 1,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 47,000 บาท และ 3) สมาชิกกองทุนชุมชน 74,000 บาท จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 222,000 บาท

  1. สำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือรวม 2,585,555 บาท โดยอนุมัติ/มอบแล้วเมื่อวันที่ 7-8 ต.ค. 65 ดังนี้ 1) สิทธิประกันสังคม 7 ราย รวมจำนวนเงิน 2,425,555 บาท (เงินเข้าวันที่ 20 ต.ค. 65) 2) กระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท จำนวน 32 ราย รวมเป็นเงิน 160,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่มีกำหนดจะมอบเงินช่วยเหลือในวันที่ 11 ต.ค. 65 หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานจัดหางาน กองทัพบก เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล เยียวยาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ โดยเร็วต่อไป

นายอนุชา ยังได้ชี้แจงประเด็นการเปิดช่องทางการรับบริจาค กรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า เมื่อมีสาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้น จะมีประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ยังไม่มีช่องทางที่จะร่วมดำเนินการเช่นนั้นได้ ดังนั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จึงเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยการรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

นายอนุชายืนยันว่า สถานะของเงินกองทุนในปัจจุบัน มีเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีต่างๆ อยู่ด้วยแล้ว โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะเป็นส่วนเพิ่มจากที่ผู้ประสบภัยได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมาย ไม่ใช่กรณีที่รัฐบาลไม่จัดงบประมาณช่วยเหลือแล้วมาเปิดให้ประชาชนบริจาค ซึ่งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ เป็นกองทุนที่มีมานาน ดำเนินการนำเงินไปบริจาคมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เข้มงวด มีการตรวจสอบย้อนหลังได้ ส่วนการเปิดช่องทางการรับบริจาค เป็นอีกช่องทางเพื่อให้คนไทยได้แสดงความห่วงใย และเป็นการร่วมส่งกำลังใจถึงเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาลเปิดเป็นอีกทางเลือกเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend