AROUND THAILAND

เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำเพิ่มเป็นวันละ 54 ล้าน ลบ.ม./วินาที หลังน้ำในเขื่อน มีปริมาณสูงสุดตั้งแต่ตั้งเขื่อน ในปี 2521

วันนี้ (10 ต.ค. 65) แม่น้ำชี ล้นตลิ่งเข้าท่วม ถ.เหล่านาดี หน้าศาลปกครองขอนแก่น ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักจากตัวเมืองขอนแก่น ไปยัง อ.พระยืน ระดับน้ำสูงกว่า 50 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายมาติดตั้งเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน และห้ามรถขนาดเล็กสัญจรผ่าน

ส่วนที่ บ.กุดกว้าง ต.เมืองเก่า แม่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางกลับรถ บน ถ.มิตรภาพ ช่วงสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามแม่น้ำชี เจ้าหน้าที่ต้องปิดการเดินรถในจุดดังกล่าวทั้งหมด เพื่อความปลอดภัย

น.ส.ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัด และนายอำเภอในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำในอัตราวันละ 50-54 ล้าน ลบ.ม./วินาที จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 5-10 ซม. จึงขอให้ผู้ที่อาศัยยู่ใต้เขื่อน เฝ้าระวังและติดตามประกาศจากทางราชการ

ล่าสุด ปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อนอุบลรัตน์ สูงถึง 129% ของความจุอ่างแล้ว ถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุด ตั้งแต่ตั้งเขื่อนอุบลรัตน์ในปี 2521 ขณะที่ความสามารถของเขื่อน รับน้ำได้สูงสุดที่ 2,431 ล้าน ลบ.ม.

Related Posts

Send this to a friend