POLITICS

นายกฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมเอเปคครั้งที่ 29

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมเอเปคครั้งที่ 29 เชื่อมั่นไทยพร้อมจัดประชุมอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งมีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตอบรับแล้ว

วันนี้ ( 10 ต.ค. 65) ที่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 (29th APEC Economic Leaders’ Week : AELW) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ให้ความคิดเห็น และรับทราบต่อการดำเนินการเพื่อเตรียมการเป็นประธานฯ ของไทย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินการอย่างเข็งขัน ตั้งใจ มาจนถึงช่วงใกล้วันประชุมแล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง ส่วนของประเด็นด้านการเตรียมการด้านสารัตถะ ไทยขับเคลื่อนวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปค ภายใต้หัวข้อ “Open. Connect. Balance.” โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ได้แก่

การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (Open.) สมาชิกสนับสนุนข้อริเริ่มของไทย เรื่องการทบทวนการหารือ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และ ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting) เห็นชอบให้จัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อจากนั้นการหารือให้เป็นรูปธรรม

การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว (Connect.) สมาชิกสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเป็นผู้ผลักดัน โดยจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลมาตรการการเดินทางข้ามแดนเอเปค (Information Portal) การจัดทำหลักการเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องกันของใบรับรองการฉีดวัคซีน และ การขยายกลุ่มผู้ถือบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ให้ครอบคลุม

การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Balance.) ไทยริเริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดทำเป้าหมายฯ แล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ของไทยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งทราบว่ามีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตอบรับการร่วมเดินทางมาประชุมแล้วหลายเขต/คน ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกของรัฐบาลซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมฯ ด้วยมิตรไมตรี

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า การดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมในทุก ๆ ด้าน เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Related Posts

Send this to a friend