Home Posts tagged ความเสมอภาคทางการศึกษา
HUMANITY

ยูเนสโก ชื่นชมการจัดเวทีนานาชาติเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำในไทย

ผู้อำนวยการยูเนสโก ขอทั่วโลกเดินหน้ายกระดับปฎิรูประบบการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมาย All For Education พร้อมชื่นชมความพร้อมของ กสศ. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีการประชุมนานาชาติด้านการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนจากนักการศึกษาชั้นนำระดับโลก
HUMANITY

เตรียมจัดเวทีวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาฯ พระราชทานปาฐกถาพิเศษ “สี่ ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อย โอกาส” ระดม 60 นักปฏิรูป ร่วมหาทางออกแก้ความเหลื่อมล้ำหลังวิกฤตโควิด-19 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฏาคม นี้  นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
KNOWLEDGE

รู้จัก Social Protection in Education ไม่ว่าจะมีอีกวิกฤต อีกกี่โควิดก็ไม่หวั่น

ในภาวะวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ในสังคมที่มีความเสมอภาค เข้มแข็ง การแก้ปัญหาย่อมสามารถใช้ยาตัวเดียวในการแก้ได้ทั้งหมด แต่ในสังคมที่ยังมีความแตกต่าง เหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหา หรือทางออกที่ดีของคนกลุ่มหนึ่ง กลับไม่สามารถใช้กับคนอีกกลุ่มได้เลย เพื่อหยุดเชื้อ เราต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่ง แต่สำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง
HUMANITY

บอร์ด กสศ. อนุมัติเงินกว่า 2 พันล้าน ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และแรงงานด้อยโอกาส กว่า 7 แสน 5 หมื่นคน

บอร์ด กสศ. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน แรงงานด้อยโอกาส กว่า 7.5   แสนคน  ดร.ประสาร ระบุ ภาวะโภชนาการคือปัญหาจำเป็นเร่งด่วนของเด็กยากจน เมื่อต้องปิดเทอมนานขึ้น  พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นค่าอาหาร ค่าครองชีพ ให้นร.ยากจนพิเศษ 300 ล้านบาท และเลื่อนการจ่ายเงินทุนเสมอภาคให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
KNOWLEDGE

กสศ.เตรียม 74 หลักสูตรรองรับ ผลกระทบโควิด-19 อาจกลายเป็นโอกาส

โควิด-19 วิกฤตที่สามารถพลิกผันสู่โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ และลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับบ้าน ในวิกฤติโควิด-19  และวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแรงงานยากจนด้อยโอกาส คนกลุ่มนี้ถูกเลิกจ้างขาดรายได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
PEOPLE

เด็ก จะเติบโต การศึกษาจะผลิบาน ไปพร้อมๆ กับสังคมที่พัฒนา

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ ‘นารีรัตน์ ดาวสนั่น’ หรือ ‘ครูแมว’ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงใหม่ ทำงานในฐานะ “ครูบนท้องถนน” ดูแลเด็กเร่ร่อนในย่านตลาดวโรรส หรือที่คนเชียงใหม่เรียกกันติดปากว่า ‘กาดหลวง’ ซึ่งเป็นย่านที่มีเด็กเร่ร่อนมารวมตัวกันอยู่มากที่สุดในเชียงใหม่ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการใช้การศึกษา
KNOWLEDGE

กสศ.พบเด็กนอกระบบชุดแรก 23,382 คนใน 20 จังหวัด เผยมีเคสเร่งด่วนต้องช่วยทันที 13,382 คน เร่งทำแผนช่วยรายคน ป้องกันหลุดนอกระบบซ้ำ

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาของ 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ขอนแก่น อำนาจเจริญ มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี นครนายก ระยอง และกาญจนบุรี รวม  155 อำเภอ 
DEEPSOUTH

ชีวิตนักเรียนที่เริ่มต้นในวัย 16 และโอกาสทางการศึกษาที่สร้างความหวังให้เด็กชายแดนใต้

สำหรับใครหลายๆ คน ชีวิตนักเรียนอาจเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ เพียง 3 ขวบก็เข้าเนอสเซอรี 4 ขวบเข้าอนุบาล 6 ขวบเรียนประถม 1 โดยอาจไม่เคยรู้เลยว่า ยังมีเพื่อนๆ อีกหลายคนทั่วประเทศที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาในวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะอยากเรียนแค่ไหนก็ตาม ด้วยเหตุผลและข้อจำกัดหลายๆ ประการในชีวิต และเฝ้ารอวันที่จะได้รับโอกาสเป็นนักเรียน “ซาเก๊ะ” มะสากิ มีมะ