BUSINESS

สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย-โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ถอดเส้นทางสมดุลสังคมทำงานและการใช้ชีวิต

สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลการสร้างผลงานและสมดุลที่ดีของพนักงาน” โดยเชิญบริษัทชั้นนำของไทยและเดนมาร์กมาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดี และหารือเกี่ยวกับวิธีการด้านทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

ฯพณฯ ยอน ธอร์กอร์ด (H.E. Mr. Jon Thorgaard) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตของแรงงานเป็น 2.5% และเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง พร้อมยกตัวอย่างประเทศเดนมาร์กที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ความไว้วางใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กำลังแรงงานที่ครอบคลุม และการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้ อายุเกษียณในเดนมาร์กจะเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ 70 ปี เนื่องจากอายุขัยที่เพิ่มขึ้น โดยย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนานขึ้น

เอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ (Enrico Cañal Bruland) รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล Best Place to Work ติดต่อกัน 4 ปี และ Best Place to Work for Women ติดต่อกัน 2 ปี ย้ำถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างครอบคลุม และการมอบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน โดยเชื่อว่าการลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต และรักษามาตรฐานขององค์กร

Ms.Ayoe Blom ผู้อำนวยการฝ่ายประสิทธิภาพและผลตอบแทน ทรัพยากรบุคคลและสื่อสาร/ประสิทธิภาพและผลตอบแทน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีความสุขกับผลงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งกลยุทธ์ของแพนดอร่ามุ่งเน้นที่การวัดและปรับปรุงโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร และการสร้างแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งในฐานะสถานที่ทำงานที่ดี

อดิศร สมาธิมานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมของ ปตท.สผ. (PTTEP) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพที่ออกแบบให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เนื่องจากพนักงานต้องทำงานนอกชายฝั่ง บริษัทฯ จึงมอบวันหยุดชดเชยให้ 21 วันหลังปฏิบัติหน้าที่ทำงานนอกชายฝั่ง และมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน

บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอ 3 กลยุทธ์หลักมุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรที่ให้การสนับสนุน การมีอำนาจตัดสินใจและการเติบโตของพนักงาน และโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ เน้นย้ำถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียมกันและไม่แบ่งแยก เปิดโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้พิการ และมอบสวัสดิการที่เท่าเทียมให้พนักงาน LGBTQ+ รวมถึงความคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการการผ่าตัดสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

Related Posts

Send this to a friend