POLITICS

กกต.สั่งนับคะแนนเลือก สว.ระดับอำเภอ เขตอำเภอเมือง จ.สมุทรสงครามใหม่

กกต.สั่งนับคะแนนเลือก สว.ระดับอำเภอ ของสาย ง. เขตอำเภอเมือง จ.สมุทรสงครามใหม่ หลังศาลวินิจฉัยบัตรที่ไม่ชัดเจนเป็นบัตรดี

วันนี้ (15 มิ.ย. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กกต.มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอใหม่ อีก 1 เขต โดยให้นับคะแนนการเลือก สว.ระดับอำเภอของ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในส่วนของสาย ง. ช่วงบ่ายวันนี้ ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานให้ผู้สมัครมาร่วมรับฟังการนับคะแนนใหม่ ซึ่งนายแสวงบุญมี เลขาธิการ กกต.จะเดินทางไปตรวจดูการนับคะแนนใหม่ ดังกล่าวในเวลา 15.30 น.

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในวันที่ 9 มิ.ย.ที่มีเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ผู้สมัครกลุ่ม 19 (ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ) ซึ่งไม่มีคะแนนในการเลือกรอบไขว้ ได้ทักท้วงเรื่องการขานบัตร หลังคณะกรรมการเลือก พบว่ามีการลงหมายเลขไม่ชัดเจนและวินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีบางส่วน โดยผู้สมัครรายดังกล่าวได้มีการยื่นฟ้องต่อศาล ขอให้วินิจฉัยลักษณะของบัตรลงคะแนน โดยศาลมีคำพิพากษาว่าบัตรดังกล่าวถือเป็นบัตรดี กกต. จึงได้มีการประชุมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา และมีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ในช่วงบ่ายวันนี้

สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 อำเภอ มีผู้สมัครครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ รวม 128 คน และมีผู้ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับอำเภอ 77 คน

Related Posts

Send this to a friend