POLITICS

‘พ.ต.อ.ทวี’ ยืนยันกระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยว อสส. ส่งฟ้อง ‘ทักษิณ’ แม้ถูกพักโทษ

‘พ.ต.อ.ทวี’ ยืนยันกระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยว อสส. ส่งฟ้อง ‘ทักษิณ’ แม้ถูกพักโทษ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ลั่นไม่กลับไป รพ.ตำรวจหากไม่ได้ประกันตัว

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุด นัดหมาย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เตรียมส่งฟ้องศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในความผิดมาตรา 112 โดยระบุว่ากระบวนการทางกฎหมาย กรมคุมประพฤติ มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อจากการที่อัยการสูงสุดส่งตัวนายทักษิณฟ้องศาล แม้ว่าจะอยู่ในระยะการพักโทษก็ตาม

ส่วนการรับตัวในการส่งฟ้องจะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศาล และเจ้าตัว ไม่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษ

ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากศาลไม่ให้ประกันตัว จะต้องมีการเตรียมโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเดิมไว้หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจ และยืนยันว่าไม่มีเรื่องสมมติ และการเตรียมการอะไร

พ.ต.อ.ทวี ทิ้งท้ายว่า แม้ศาลจะให้ประกันตัว ก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับการพักโทษ เพราะเป็นคดีก่อนหน้านี้

Related Posts

Send this to a friend