Home Articles posted by Admin2
KNOWLEDGE

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

กสศ. ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาตนเองแบบองค์รวมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกด้วย นพ.สุภกร
KNOWLEDGE

ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยากจนทั้งในและนอกระบบให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบกลางคัน และลดอัตราเด็กเล็กไม่ได้ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ กสศ. จับมือ กทม. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 292 ศูนย์ เด็กจำนวน 22,713 คน
BUSINESS

DITP ชูผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยภูมิปัญญาไทยในงาน Thaifex-Anuga ASIA 2020

นำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้าวผ่านนิทรรศการ “กินข้าวกันไหม?” DITP ชูข้าวไทยสู่ตลาดโลกผ่านการนำเสนอในรูปแบบภูมิปัญญาไทยผสานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้าวภายในงาน Thaifex-Anuga ASIA 2020 “The Hybrid Edition” สร้างเรื่องราวความเป็นไทยแบบสากล และความก้าวหน้าสู่การค้ายุคใหม่ (Creative Economy) ควบคู่กับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนเวทีการค้าโลก นางสาวประอรนุช ประนุช
TECH

ซัมซุงเปิดตัว Galaxy S20 FE 6 สีใหม่ พร้อมฟีเจอร์ เอาใจกาแลคซี่แฟน

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เปิดตัว Galaxy S20 FE (แฟนเอดิชั่น) สมาร์ทโฟนแฟลกชิปพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล Galaxy S20 Series รวมฟีเจอร์และนวัตกรรมเด่นๆ จากตระกูล S20 ในราคาเข้าถึงได้ ทั้งดีไซน์ สี และหน้าจอสัมผัสที่ลื่นไหล กล้องพร้อม AI ล้ำหน้า แบตเตอรี่อึด ชาร์จเร็ว “เราได้พูดคุยและรับฟังทุกความคิดเห็นจากกาแลคซี่แฟนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เรารู้ว่าฟีเจอร์อะไรบ้างใน Galaxy S20
HUMANITY

ทุกฝ่ายผนึกกำลังช่วยเหลือเด็กนอกระบบกว่า 35,000 คนทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษา

เด็กในวัยเรียนจำนวนมากต้องกลายเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาจากความจำเป็น และข้อจำกัดในทางเศรษฐกิจและสังคม และทำให้วงจรความยากลำบากหมุนต่อไป ไม่สามารถหลุดออกนอกภาวะดังกล่าวได้ เมื่อไม่ได้รับการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ 66 เครือข่ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
SPORT

กีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เน้นสามัคคี-น้ำใจนักกีฬา

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสตูล กว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งขันใน 6
HUMANITY

เรียนรู้พหุวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจความแตกต่าง สร้างแรงบันดาลใจ

การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เปิดใจเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นประเทศจนถึงทุกวันนี้ การไม่เข้าใจความหลากหลายของชนชาติพันธุ์เป็นประเด็นใหญ่ที่เป็นระเบิดเวลาของสังคมไทย หากคนในสังคมเข้าใจและเปิดรับข้อมูลหลากหลาย เท่ากับเป็นการดับชนวนไว้ได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิ พชภ. จัดกิจกรรมนำเด็กที่ได้รับทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูงของ กสศ.
HUMANITY

“อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 60 คน เป็นเด็กนักเรียนไทย 30 คน และเด็กต่างด้าว 30 คน ประกอบด้วย เด็กพม่า 20 คน และเด็กกัมพูชา 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ จากอาชีพรับจ้างทำไร่อ้อย ตัดอ้อย รับจ้างแยกขยะ
SOCIAL RESPONSIBILITY

แพทย์ห่วงเด็กขาดสารอาหารกระทบพัฒนาการระยะยาว พร้อมช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

ประสานกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือยั่งยืน พร้อมจับมือภาคเอกชนชั้นนำเปิดตัวแคมเปญ “มื้อนี้พี่เลี้ยง” ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษให้ทันสถานการณ์  พร้อมสำรวจปัญหาอีกกว่า 500  โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษ 100% เพื่อช่วยเหลือต่อไป รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า
SOCIAL RESPONSIBILITY

สพฐ.จับมือ กสศ. ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม เด็กพิการ-ด้อยโอกาสทุกประเภท

ชูบทบาทเขตพื้นที่ช่วยติดตามไม่ให้มีเด็กตกหล่น  พร้อมลดภาระงานครูด้วยการบูรณาการปฏิทินและระบบสารสนเทศให้ครูเยี่ยมบ้านและคัดกรองความยากจนได้พร้อมกันในระบบเดียว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน “CCT MONITOR” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน