TECH

ดีเคเอสเอช ประกาศแผนผลักดัน Digital Transformation ในระบบบริการสาธารณสุขเต็มรูปแบบ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก เผยความพร้อมในการผลักดัน Digital Transformation สู่ระบบบริการสาธารณสุขไทย รับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมสูงวัยและบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นแบบความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการสุขภาพแบบครบวงจร

ดีเคเอสเอช มุ่งมั่นที่จะลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้ป่วยโดยรวม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยโซลูชันนวัตกรรมที่นำมาใช้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

การผลักดันให้เกิด Digital Transformation ในระบบบริการสาธารณสุข นำมาซึ่งอรรถประโยชน์มากมาย โดยดีเคเอสเอชเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวโครงการและนำเสนอความคิดริเริ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวงการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย สำหรับความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช จะมุ่งบูรณาการดิจิทัลโซลูชันของระบบจัดซื้อและชำระเงิน ซึ่งเป็นมาตรการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือกับดีเคเอสเอชในครั้งนี้ได้ส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลอำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดให้กับองค์กร เป็นต้นแบบ และสนับสนุนบริการจากภาครัฐฯ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย

แพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราภูมิใจที่สามารถครองตำแหน่งพันธมิตรด้าน Commercial Outsourcing อันดับหนึ่งในประเทศไทย ทั้งในด้านยาและเวชภัณฑ์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโรงพยาบาลศิริราชแสดงถึงความทุ่มเทของดีเคเอสเอชในการผลักดัน Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ ปูทางไปสู่ระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้น

นางภรณี ดาลิลีโอ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงินประเทศไทย กล่าวว่า โซลูชันการชำระเงินดิจิทัลที่นำเสนอ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมทางการเงินและการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกด้านของการให้บริการด้านสุขภาพ นำมาซึ่งคุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

Related Posts

Send this to a friend