POLITICS

กกต.เปิดตัวเลขผู้สมัคร สว.อย่างไม่เป็นทางการ 4.8 หมื่นคน

พบคนสมัครน้อยกว่าเป้า เพราะกำหนดคุณสมบัติไว้สูง เดินหน้าเลือกตามไทม์ไลน์ หลังพบ 2 อำเภอไร้ผู้สมัคร และหลายอำเภอผู้สมัครไม่ครบทุกกลุ่ม เตรียมชงคำพิพากษาศาลปกครอง เพิกถอนระเบียบแนะนำตัวเข้า กกต.จันทร์นี้

วันนี้ (25 พ.ค.67) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยยอดผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหลังปิดรับสมัครวานนี้ว่า ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากกรมการปกครองว่านับตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67 มีผู้มาสมัครจำนวน 48,226 คน

โดยมีผู้มาสมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยตรวจเบื้องต้นในวันที่สมัครแล้ว มีเอกสารครบ จึงรับสมัครไว้ก่อน จำนวน 48,117 คน ซึ่งผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยละเอียดอีกครั้งว่าจะประกาศเป็นผู้สมัครหรือไม่ ภายใน 5 วัน นับจากวันสิ้นสุดวันรับสมัคร ทั้งนี้มีผู้สมัครที่ตรวจเบื้องต้นที่รับสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จึงไม่รับสมัครไว้ จำนวน 109 คน

นอกจากนี้ยังมีหลายอำเภอไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม และมี 2 อำเภอไม่มีผู้มาสมัครเลย และมีอำเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียวอีก 7 อำเภอ ซึ่งการที่มีบางอำเภอสมัครเพียงกลุ่มเดียว หรือไม่มีผู้สมัครเลย หรือสมัครไม่ครบทุกกลุ่ม ไม่กระทบการเลือกตามไทม์ไลน์แต่อย่างใด เพราะกฎหมายได้เขียนรองรับใว้แล้วในมาตรา 19 และมาตรา 40 ว่าการเลือกระดับอำเภอให้กระทำได้ แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดำเนินการให้มีการเลือกในกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกในกลุ่มอื่น และในเขตอำเภอใดมีผู้สมัครไม่เกิน 5 กลุ่มไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย

“จำนวนผู้สมัครอาจจะน้อยกว่าที่ประมาณการใว้ อาจเนื่องจาก กำหนดคุณสมบัติไว้สูง หาคนรับรองไม่มี การจัดตั้งเป็นหมู่ เป็นคณะ บริหารจัดการได้อยาก เพราะระบบออกแบบป้องกันไว้ ทั้งการจัดตั้งและการฮั้วในระดับหนึ่ง รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการสมัครที่ระบบการเลือกมีความซับซ้อนหลายชั้น จำนวนผู้สมัครประมาณนี้ น่าจะเอื้อให้การบริหารจัดการในการเลือก และการควบคุมทำให้การ เลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย” นายแสวงกล่าว

นายแสวง ยังกล่าวว่าสำนักงาน กกต.ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดตามรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับ อำเภอ ผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต (Smart Vote) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.67 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนมาตราการในการจัดการฮั้ว สำนักงาน กกต. ได้เฝ้าระวัง ติดตาม ทุกความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ส่วนประชาชนที่ให้ข่าวว่ามีการฮั้ว แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นตาสัปรด หรือ สมาร์ทโหวตได้ หรือสำนักงานอาจส่งพนักงานไปขอบันทึกข้อมูลจากคนให้ข่าวอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้การเลือกเป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม

ส่วนกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เรื่องระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครเป็น สว สำนักงาน กกต.ได้ตรวจสอบคำพิพากษาและกฎหมายเบื้องต้นแล้ว ระเบียบ กกต.ดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ ตามมาตรา 70 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง ที่กำหนดว่า ในกรณีคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีใว้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เรื่องนี้สำนักงาน กกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในช่วงวันหยุดจะได้ประมวลเรื่องและความเห็น เสนอ กกต.ในวันจันทร์และอังคารนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นแนวทางกับผู้สมัครและสื่อมวลชนโดยเร็วต่อไป

Related Posts

Send this to a friend