POLITICS

จิรายุ เผย สุทิน สั่งยกระดับการป้องกันภัยคุกคามเทคโนโลยี

ตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ เริ่ม 1 ต.ค. พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านไซเบอร์ ตั้งเป้าผลิตบุคลากรชำนาญการ 500 นายต่อปี

วันนี้ (25 พ.ค. 67) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายในที่ประชุมสภากลาโหมเรื่องภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการใช้โจมตีหรือล้วงความลับของหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ให้กองบัญชาการกองทัพไทยตั้งศูนย์การต่อสู้ ยกระดับเป็นกองบัญชาการไซเบอร์ทหารอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคมนี้

“การจัดตั้งศูนย์บัญชาการไซเบอร์ครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองทัพบกจะดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยไซเบอร์ภายใต้หน่วยปฏิบัติการดิจิทัลเข้าด้วยกัน ส่วนกองทัพเรือจะมีการปรับเพิ่มกองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ ด้านกองทัพอากาศจะปรับย้ายกองสงครามเครือข่ายไปอยู่ภายใต้ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศและปรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศไปอยู่ภายใต้กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ” นายจิรายุ กล่าว

นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า กองบัญชาการกองทัพไทยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมด้านไซเบอร์ในประเทศที่เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนาศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญปีละ 300-500 นาย

นอกจากนี้ยังเตรียมจัดตั้งโรงเรียนไซเบอร์ทหารเพื่อเป็นหน่วยสายวิทยาการด้านไซเบอร์และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านไซเบอร์ให้กับกองทัพและหน่วยงานภายนอก รับมือกับการโจมตีด้วยเทคโนโลยีไซเบอร์ ทั้งรูปแบบการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ การเข้าทำลายฐานข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านความมั่นคง

Related Posts

Send this to a friend