POLITICS

เปิดขั้นตอนการเลือก สว.ระดับจังหวัด ประธานการเลือก

เปิดขั้นตอนการเลือก สว.ระดับจังหวัด ประธานการเลือก กทม.มั่นใจ ผู้สมัครมาก 1,634 คน ผ่านเข้ารอบ 40 คน เลขา กกต.ยันเป็นไปตามสัดส่วนกลุ่มอาชีพ ไม่ใช่ ตามพื้นที่ จึงไม่ได้สะท้อนความเท่าเทียมกับสัดส่วนประชากรในแต่ละจังหวัด ร่วมลุ้น ผู้สมัคร 23,645 คน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 3,080 คน จะมีคนตกรอบ 20,565 คน

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จะมีขึ้นพร้อมกัน 77 จังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย. 67 จากจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบระดับอำเภอ 23,645 คน จะคัดเหลือ จังหวัดละ 40 คน จาก 20 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 3,080 คน เข้าสู่ระดับประเทศ ซึ่งจะเข้าไปทำการเลือกเหลือ กลุ่มละ 10 คน จำนวน 20 กลุ่ม เป็น 200 คน

สำหรับขั้นตอนการเลือกระดับจังหวัด จะทำการเลือก 2 รอบ

  • รอบที่ 1 จะเป็นการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยจะมี 2 เสียงสามารถเลือกตนเองได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลอื่นเกิน 1 คะแนนไม่ได้ จากนั้นคนที่ได้คะแนนมากสุด 1-5 จะผ่านเข้าไปเลือกในรอบที่ 2 จะมีผู้ผ่านเข้ารอบนี้ กลุ่มละ 5 คน รวม 100 คน
  • รอบที่ 2 เป็นการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน หลังจากทำการแบ่งสายแล้ว ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน อย่างเช่น ในสาย ก มี 5 กลุ่ม จะสามารถเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นได้กลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองไม่ได้ แสดงว่า ผู้สมัคร 1 คน จะมี 4 เสียง และผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จะเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 คน แรกของแต่ละกลุ่ม ได้กลุ่มละ 2 คน จำนวน 20 กลุ่ม จะมีผู้ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จังหวัดละ 40 คน เท่ากัน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า บัตรเลือก สว.ระดับจังหวัด จะเป็นแบบเดียวกับการเลือกระดับอำเภอ ที่รอบแรกจะมีบัตรเลือกในกลุ่มเดียวกัน รอบ 2 จะเป็นบัตรที่ใช้เลือกในสายเดียวกัน ถ้าสายนั้นมี 5 กลุ่มจะได้บัตร 4 ใบ เพื่อลงคะแนนเป็นเลขอาระบิค เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่น ที่จะได้ กลุ่มละ 1 คะแนน จึงขอย้ำไม่อยากให้ทำบัตรเสีย ต้องไม่ลืมว่าไม่สามารถกากบาทได้ต้องลงเลขอาระบิคเท่านั้น เพราะทุกคะแนนสำคัญ

สำหรับกลุ่มที่มี 1 คน ตามรัฐธรรมนูญระบุว่าการลงคะแนนต้องตรงและลับ จะรู้ว่าเขาลงคะแนนให้ใครไม่ได้ จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ จึงต้องรวมหีบเพื่อนับรวม แต่ถ้าในกลุ่มนั้นมีเกิน 1 คน จะแยกหีบให้ เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดปัญหา’

สำหรับกรณีที่สัดส่วนจำนวนผู้สมัครในระดับจังหวัดที่แต่ละจังหวัดมีจำนวนไม่เท่ากัน เช่นกรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครมากสุด 1,634 คน แต่จะผ่านเข้าระดับประเทศ จังหวัดละ 40 คนเท่ากัน เป็นการสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า สว.ไม่ใช่ตัวแทนพื้นที่ สว.เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพ เช่น กทม.จะไม่มี สว.เลยก็ได้ หากในกลุ่มนั้นไม่มีผู้สมัครจาก กทม.การเลือกสว.เป็นการเลือกด้วยสัดส่วนกลุ่มอาชีพ ไม่ใช่สัดสวนพื้นที่ เพียงแต่ใช้พื้นที่เป็นตัวส่งผู้สมัครให้ผ่านในแต่ละรอบเท่านั้น

น.ส.มาณวิภา ทองประเสริญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขั้นตอนวันพรุ่งนี้ การเลือก สว.กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ผู้สมัคร สว.จะเข้าได้ช่องทางเดียว บริเวณด้านหน้า สามารถเดินทางมาถึงก่อน 08.00 น.ซึ่งเริ่มให้รายงานตัว แต่จะมาลงทะเบียนหลัง 09.00 น.ไม่ได้เมื่อมาถึงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นำผู้สมัครไปส่งตามห้องต่างๆ ที่แบ่งเป็น 20 กลุ่ม จำนวน 20 ห้อง โดยจัดพื้นที่ในชั้น 2 ชั้น 4 และ ชั้น 5 โดยผู้สมัครจะต้องฝากโทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ เมื่อไปถึงในห้องแล้ว หากจะไปเข้าห้องน้ำ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นำไป ภายในห้องจะมีอาหารและน้ำดื่มให้ เมื่อทำการเลือกรอบแรกเสร็จแล้ว จะมีผู้ผ่านเข้ารอบ กลุ่มละ 5 คน ที่จะอยู่ต่อ ส่วนที่เหลือกลับบ้านได้ จากนั้นจะมีการแบ่งสาย แล้วแยกห้องตามสาย ในส่วนกทม.มี 4 สายจะมี 4 ห้อง สายละ 5 กลุ่ม แสดงว่าจะมีผู้สมัครห้องละ 25 คน เพื่อทำการเลือกในรอบที่ 2

ในระหว่างการเลือก ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชน ที่ลงทะเบียนมีริสแบนด์สามารถติดตามได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะมีการถ่ายภาพกล้องวงจรปิดมาที่ศูนย์อำนวยการห้องใหญ่ และสามารถไปถ่ายภาพหน้าห้องทุกกลุ่ม ที่จะมีการเปิดประตูให้ และในแต่ละห้องจะมีการบันทึกภาพวิดีโอและเสียงไว้ทั้งหมด

สำหรับผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัด มีจำนวน 23,645 คน เป็นชาย 15,077 คน เป็นหญิง 8,568 คน
สามารถแยกตามกลุ่มอาชีพได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 1,332 คน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1,171 คน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 1,975 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 คน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา จำนวน 1,460 คน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน จำนวน 1,565 คน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1,261 คน

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 765 คน
กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 1,057 คน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น จำนวน 808 คน

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 คน

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 443 คน

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 671 คน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 1,800 คน

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 1,987 คน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 1,103 คน

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,163 คน

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน จำนวน 616 คน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,465 คน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ จำนวน 1,275 คน

ซึ่งแน่นอนว่าจากผู้สมัคระดับจังหวัด จำนวน 23,645 คน จะผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 3,080 คน วันพรุ่งนี้ 16 มิ.ย.67 จึงจะมีผู้ตกรอบ 20,565 คน

Related Posts

Send this to a friend