BUSINESS

‘อิมแพ็ค’ ปรับกลยุทธ์การบริหาร เพิ่มทักษะ ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงาน ผ่านแคมป์อบรมนักศึกษาฝึกงาน

นางสาวทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ล่าสุดประกาศ ปรับกลยุทธ์การบริหาร ปรับโครงสร้าง เพิ่มทักษะพร้อมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงาน ผ่านโครงการกล้า MICE รุ่นที่ 4 โดยเปิดรับนักศึกษาฝึกงานทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบัน เข้าอบรมเกี่ยวกับการทำงาน ในแวดวงธุรกิจอีเวนท์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565

นางสาวทมิตา กล่าวว่า “ผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง อิมแพ็คเอง ก็ต้องปรับตัวต่อเนื่องในทุกมิติเช่นกัน สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์(อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนท์) ที่อิมแพ็คอยู่ อาจไม่สามารถนำเทคโนโลยี หรือแนวทางที่หลายๆองค์กรทำ มาปรับใช้กับการบริหาร จัดการงานของศูนย์ประชุมฯได้ทั้งหมด เพราะธุรกิจนี้มีความจำเป็นต้องใช้ “คน”เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่ทำคือ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง ด้วยการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เรียนรู้พร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยในการทำงาน ให้สะดวก รวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีการปรับโครงสร้างองค์กร ให้คล่องตัวขึ้นด้วยการควบรวม บางแผนกเข้าด้วยกัน ปรับแยกสายงานให้เหมาะสม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”

เมื่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังอยู่ แนวโน้มตลาดแรงงานทั่วโลก คือ การลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก (The Great Resignation) จากความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบนี้ ในประเทศไทยมากเนื่อง จากระบบสวัสดิการต่างๆ ยังไม่รองรับแต่เรื่องที่น่าจะกระทบกับทุกธุรกิจ คือ เกิดภาวะการหาคนยาก โดยอาจมีหลายสาเหตุ เช่น คนที่เคยออกจากระบบการทำงาน ไปเมื่อช่วงที่เกิดวิกฤต ไม่กลับเข้าสู่ระบบการทำงานประจำ อาจเป็นเพราะช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ได้สร้างธุรกิจส่วนตัวแล้ว หรือ มีอาชีพเสริมที่มีความยืดหยุ่น ในการทำงานมากขึ้น รวมถึงสไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่อาจจะไม่ชอบการทำงานประจำ และวิถีการทำงานแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นช่วงโควิด ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหลายๆ องค์กรกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันคือ การหาคนทำงานยากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคนเก่ง ให้อยู่กับองค์กร ทำให้หลายบริษัทต้องปรับแผน การบริหารงานบุคคล ปรับโครงสร้างงานให้มีความยืดหยุ่น รองรับวิถีการทำงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้น

ในส่วนของอิมแพ็ค ปัจจุบันจำนวนการจัดงานประชุม สัมมนา คอนเสิร์ต เริ่มฟื้นตัวกลับมา ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับแผน ในเรื่องบุคลากรให้ทัน กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การจ้างพนักงานใหม่ให้มีหลายแนวทางขึ้น เช่น การจ้างงานแบบ Project Based หรือแบบ Gig Economy เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงทางเลือกในการใช้ Outsource ในบางงานที่ทำได้ ปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR Tech โดยพัฒนาระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆด้าน HR รวมถึงการปรับแผน Employer Branding เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจมาทำงานกับทางอิมแพ็คมากขึ้น

ล่าสุดอิมแพ็ค ก็มีโครงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านโครงการกล้า MICE (อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนท์) ซึ่งเป็นเสมือนแคมป์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน โครงการแรกของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่เกิดขึ้นปีแรกในปี2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการทำงาน ในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ธุรกิจไมซ์ โดยวางแผนระยะยาวไปถึงการทำ MICE Academy ในอนาคต ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจนี้ จะมีโอกาสเรียนรู้ลงมือทำในทุกสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ สำหรับในปีนี้ โครงการกล้า MICE รุ่น 4 เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาจากทุกสถาบันผ่าน Facebook Page: กล้า MICE ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565

“โครงการกล้าMICE สอดรับกับทิศทางของอิมแพ็ค ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านสังคม โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกล้า MICE แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำงานกับอิมแพ็คเท่านั้น แต่เราเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญ ของอิมแพ็คที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง และส่งเสริมบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

Related Posts

Send this to a friend