CHINA

ปธน.สีจิ้นผิง พบ กษัตริย์ซัลมานฯ แห่งซาอุดีอาระเบีย

ริยาด – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้พบกับกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอุด แห่งซาอุดีอาระเบีย ณ พระราชวังอัล-ยามามะห์ ในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย

สีจิ้นผิงแสดงความดีใจที่ได้เยือนซาอุดีอาระเบียอีกครั้งในรอบ 6 ปี และยังคงจดจำการเยือนครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาได้อย่างดี พร้อมแสดงความยินดีที่ฉันทามติสำคัญว่าด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ซาอุดีอาระเบีย กำลังกลายเป็นความร่วมมืออันเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือจีน-ซาอุดีอาระเบีย มีโอกาสและความหวังอยู่มากมาย โดยจีนถือว่าซาอุดีอาระเบียเป็นกำลังสำคัญในโลกหลายขั้ว และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับซาอุดีอาระเบียอย่างยิ่ง

จีนพร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆกับซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม เพื่อนำพาผลประโยชน์จากการพัฒนามาสู่สองประเทศ และคุ้มครองสันติภาพและเสถียรภาพของโลก

ด้านกษัตริย์ซัลมานแสดงการต้อนรับสีจิ้นผิงเยือนซาอุดีอาระเบียอีกครั้งอย่างอบอุ่น และตรัสว่าการเยือนซาอุดีอาระเบียของสีจิ้นผิงที่ประสบความสำเร็จในปี 2016 เป็นสิ่งที่น่าจดจำอย่างแท้จริง

จีนและซาอุดีอาระเบียได้สร้างความก้าวหน้าอันดีเยี่ยมในการประสานงานยุทธศาสตร์ต่างๆ และดำเนินความร่วมมือทวิภาคีหลากหลายด้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันที่สำคัญในหลายประเด็น และสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนก็เป็นผลประโยชน์ของซาอุดีอาระเบียเช่นกัน

กษัตริย์ซัลมานตรัสว่าพระองค์ทรงให้คุณค่ากับความสัมพันธ์กับจีนอย่างมากและทรงพร้อมทำงานร่วมกับสีจิ้นผิง เพื่อเดินหน้าการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านของซาอุดีอาระเบียกับจีน และนำพาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนสองประเทศ ซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับสันติภาพ เสถียรภาพ และความสงบสุขของภูมิภาคและโลก

อนึ่ง ผู้นำทั้งสองได้ร่วมลงนามข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเห็นพ้องจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้นำของสองประเทศทุก 2 ปีด้วย

ติงเซวียเสียง และหวังอี้ เข้าร่วมการพบเจอครั้งนี้ด้วย

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว
แฟ้มภาพซินหัว

Related Posts

Send this to a friend