BUSINESS

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น – กฟฝ. เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี รวมหัวชาร์จ 13 ช่องจอด

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ผนึกกำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผุดสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดนนทบุรี รวม 2 สถานี รวมหัวชาร์จ 13 ช่องจอด รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายพอลล์ กล่าวว่า “ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือของประชาคมโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นระยะ อย่างไรก็ตามภาคการขนส่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับต้นของประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงานและด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนลง โดยหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) คือ แนวทางส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30@30 ของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ.2573

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ออกมาตรการทางภาษี ทั้งการลดอัตราภาษีประจำปี การยกเว้นอาการศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนากฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุ เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม ซึ่งรองรับผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน นโยบายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ล่าสุดได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT จำนวน 2 สถานี รวม 13 จุดจอด ได้แก่ 1.บริเวณอาคารจอดรถในร่ม P1 อาคารชาเลนเจอร์ รวม 9 ช่องจอด 2. บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโรงแรมโนโวเทล เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว DC Fast Charge 60 – 125 kW รวม 4 ช่องจอด เพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

“EleX by EGAT@IMPACT ถือเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ ที่มีจำนวนหัวชาร์จมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะเป็นผู้ลงทุนพื้นที่ ขณะที่ กฟผ.จะเป็นผู้ลงทุนด้านการติดตั้ง และบริการหลังการขาย”

ทั้งนี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น จึงขอเป็นหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน การใช้พลังงานของโลกพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายในปี 2573

Related Posts

Send this to a friend