POLITICS

‘พวงเพ็ชร’ สั่ง สคบ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ จับตาสินค้า-บริการ ถูกและดีอาจไม่มีจริง

‘พวงเพ็ชร’ สั่ง สคบ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ จับตาสินค้า-บริการ ถูกและดีอาจไม่มีจริง เหตุประชาชนจับจ่ายสูงช่วงเทศกาลปีใหม่อาจตกเป็นเหยื่อเพิ่ม

วันนี้ (29 พ.ย. 66) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2566 ที่ประชุมได้รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน โดยพบว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม-ตุลาคม 2566) มีการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 3,239 เรื่อง โดยเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด คือ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 967 เรื่อง รองลงมาคือกรณีการจองตั๋วสายการบิน โรงแรม บัตรชมการแสดง จำนวน 413 เรื่อง และการเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 335 เรื่อง

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่าการซื้อขายออนไลน์เป็นดาบสองคมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่อีกด้านหนึ่งยังเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการหลอกลวง สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง จึงต้องมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงขอให้ สคบ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เพื่อดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในคดีที่ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว

“เราต้องมีการปรับโครงสร้างการช่วยเหลือผู้บริโภคครั้งใหญ่ เพื่อให้ สคบ. กระจายอำนาจให้ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน และเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที และให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ประชาชนมีการบริโภคสินค้าและบริการจำนวนมาก เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก การจองทัวร์ท่องเที่ยว การซื้อกระเช้าของขวัญ และการซื้อสินค้าออนไลน์ จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น อย่าหลงเชื่อ เพราะของถูกอาจไม่มีจริง

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคสามารถโทรหาสายด่วน สคบ. 1166 ได้ทันที” นางพวงเพ็ชร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend