POLITICS

อิมแพ็ค เมืองทองธานี คว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023

อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จากผลงาน การจ้างพนักงานรายวัน ผ่านการนำระบบ IMPACT Keep me มาใช้งาน

ด้วยการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดการ ในส่วนของการเก็บข้อมูล ของพนักงานรายวัน ทำให้บริษัทสามารถหาพนักงานรายวัน ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่การสมัครงาน การเข้าทำงาน และรับค่าจ้าง พร้อมจูงใจให้พนักงานรายวัน พร้อมกันนี้เดินหน้าเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน และส่งเสริมแนวคิด ด้านนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงการสนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้คนในชุมชนเมืองทองธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

นางสาวทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะแนวทาง การจ้างพนักงานรายวัน เริ่มเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความหลากหลายขึ้นกว่าเดิม การจ้างงานพนักงานรายวันที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางบริษัท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร ได้คิดริเริ่มจัดทำระบบ การบริหารพนักงานรายวันขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการทำงานเพื่อให้สอดรับ กับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนไป

ซึ่งระบบ IMPACT Keep me เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรม ของบริษัทจากโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร (R2i) เป็นโครงการสำคัญ ที่บริษัทจัดขึ้นทุกปี เพื่อต้องการปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรมให้พนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการคิดนอกกรอบ การคิดแก้ปัญหาจากแนวทางใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร ได้แสดงศักยภาพ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโต โดยระบบ IMPACT Keep me คือ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการนี้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้พัฒนาและเริ่มใช้งานจริง ภายในบริษัทตั้งแต่ปี2564 และในปีนี้ระบบ IMPACT Keep Me ได้คว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

“ปีนี้ระบบ IMPACT Keep Me ถือเป็นทีมเดียว ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold และตลอด 6 ปีที่ผ่านมาที่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Thailand HR innovation award ขึ้นมีโครงการที่ได้รับรางวัลระดับ Gold เพียง 7 โครงการเท่านั้น” นางสาวทมิตา กล่าว

สำหรับระบบ IMPACT Keep Me มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐาน ของระบบการจ้างพนักงานรายวันในบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ สามารถแก้ปัญหากระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความเสี่ยง ลดคนทำงาน ลดปัญหาการหาคนทำงานยาก และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้พนักงานรายวันที่มาทำงานกับบริษัท เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ ทั้งยังเพิ่มเติมในส่วน ของการเก็บข้อมูล ของพนักงานรายวัน

ทำให้บริษัทสามารถหาพนักงานรายวัน ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่การสมัครงาน การเข้าทำงาน และรับค่าจ้าง พร้อมจูงใจให้พนักงานรายวัน ที่เคยทำงานกับบริษัท กลับเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น โดยปี 2564 มีการจ้างงานรายวันรวม 5,109 คน ส่วนปี 2565 มีการจ้างงานรายวันรวม 9,385 คน และช่วง 8 เดือนปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม2566) มีการจ้างงานไปแล้วกว่า 99,000 คน ในหลากหลายตำแหน่งงาน เช่น บาริสต้า แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานศูนย์อาหาร แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น

ส่วนในอนาคตมีแผนจะพัฒนาฟังก์ชัน การใช้งานระบบ IMPACT Keep Me ให้ตอบโจทย์การใช้งานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเตรียมจะขยายฐานผู้ใช้ ไปยังบริษัทที่สนใจ โดยที่ผ่านมามีหลายบริษัทฯ ติดต่อ เพื่อขอนำระบบ IMPACT Keep Me ไปใช้กับการจ้างพนักงานรายวัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแนวทางที่เหมาะสม

Related Posts

Send this to a friend