POLITICS

‘ดร.ยุ้ย’ พร้อมทำหน้าที่ Chief Strategist ทีม ดร.ชัชชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 200

‘ดร.เกษรา’ ร่วมทีมทำงาน ดร.ชัชชาติ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หรือ Chief Strategist เพื่อบริหารกรุงเทพ เน้นผลักดันกว่า 200 นโยบาย ควบคู่การบริหารงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของคน กทม.ครอบคลุมทุกมิติ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะอยู่ในขั้นตอนรอการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการ ซึ่งดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้มีการวางโครงสร้างการบริหารในการร่วมทีมของคณะทำงาน ในการบริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะทำงานจะได้ดำเนินงานในแต่ละส่วนทันที

โดยจะรับหน้าที่ร่วมทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หรือ Chief Strategist ผลักดันกว่า 200 นโยบาย ที่ได้ให้กับประชาชนไว้ ผลักดันให้เป็นผลสำเร็จ คู่ขนานไปพร้อมกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ เน้นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการบริหารงานเพื่อส่วนรวม ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คนกรุงเทพมหานครจะได้รับในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

“จากการหารือร่วมกับดร.ชัชชาติ ได้วางแนวทางของการทำหน้าที่ของ Chief Strategist คือ การผลักดันทุกนโยบายที่ให้กับประชาชนไว้ออกมาให้เป็นผลสำเร็จ ดูแลด้านงบประมาณ เน้นการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพฯ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการบริหารจัดการเพื่อประชาชนในทุกมิติ”

Related Posts

Send this to a friend