POLITICS

กมธ.พลังงาน เชิญตัวแทนกระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลแผนบริหารจัดการก๊าซ-น้ำมัน

กมธ.พลังงาน เชิญตัวแทนกระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลแผนบริหารจัดการก๊าซ-น้ำมันของประเทศ พร้อมรวบรวมเสนอสภาฯ ส่งต่อให้รัฐบาลใช้วางแนวทางในอนาคต

วันนี้ (21 พ.ย. 66) น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม กมธ.พลังงาน พิจารณาเรื่อง “แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)” โดยมีตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมธุรกิจพลังงาน เข้าให้ข้อมูล

ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพลังงานชี้แจงสถานการณ์เชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ โดยระบุว่า กระทรวงพลังงานดำเนินการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 2018 สอดคล้องกับแผนพลังงานฉบับปัจจุบันที่คาดการณ์ว่า จะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่ม 0.7% ต่อปี โดยก๊าซธรรมชาติถูกนำไปใช้ใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า 57% ปิโตรเคมี 22% อุตสาหกรรม 16% และการขนส่ง 5% ตามแผนพบว่า ยังมีปริมาณเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานพิจารณาการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แม้ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าจากการปรับเปลี่ยนระบบสัมปทาน ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ได้รับสัมปทานเดิม ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ รวมถึงปัญหาพื้นที่พลังงานทับซ้อนระหว่างประเทศก็ตาม

กรมธุรกิจพลังงานให้ข้อมูลภาพรวมการดำเนินการตามแผน Oil Plan ของปี 2015 โดยความมั่นคงทางพลังงานเชื้อเพลิง ได้เตรียมสำรองน้ำมันในอัตราส่วน 7% แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขอีกครั้งให้สอดคล้องกับการใช้น้ำมันในประเทศที่มีแนวโน้มการใช้ลดลงหลังปี 2030 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน จะมีการปรับเปลี่ยนชนิดน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งดีเซล และเบนซิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาธุรกิจด้านเชื้อเพลิงใหม่ ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก

น.ส.วชิราภรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นอีกความมั่นคงหนึ่งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงต่อภาคเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยข้อมูลที่ได้มา จะรวบรวมเสนอไปยังรัฐสภาเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลหาแนวทางบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศในอนาคตต่อไป

Related Posts

Send this to a friend