POLITICS

นายกฯ ปลื้ม ความมั่นคงทางไซเบอร์ของไทย ได้อับดับ 3 อาเซียน

และเป็นอันดับ 41 จาก 161 ประเทศ โดยได้คะแนนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ 100 %

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า National Cyber Security Index หรือ NCIS ได้จัดอันดับความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 41 จากทั้งหมด 161 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน โดยพิจารณาจาก ตัวชี้วัด ความสามารถในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์, การจัดการอุบัติเหตุทางไซเบอร์ และ การพัฒนาความปลอดภัยทั่วไปทางไซเบอร์ โดยพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ข้อมูลจากองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ และ ข้อมูลของ NCIS เอง

ประเทศไทยได้รับคะแนนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คะแนนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ และ คะแนนการวิเคราะห์ภัยทางไซเบอร์และข้อมูล 100 % คะแนนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 89 % คะแนนความมั่นคงดัชนีทางไซเบอร์ที่ 64.94 % และคะแนนการจัดการวิกฤตทางไซเบอร์อยู่ที่ 60 %

“นายกรัฐมนตรีกำชับการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงการพัฒนาทางไซเบอร์มาตลอด โดยวางแนวนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นทางไซเบอร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลจากการดำเนินงานนโยบายที่ผ่านมานั้นจึงได้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดอันดับทางไซเบอร์ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คะแนนหลายส่วนน่าภาคภูมิใจ ประเทศไทยมีความปลอดภัยด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 100% แสดงถึงความเข้มแข็งของ ระบบการจัดการทางไซเบอร์ของประเทศไทย” นายอนุชาฯกล่าว

Related Posts

Send this to a friend