POLITICS

‘ชินวรณ์’ ย้ำ ประชาธิปัตย์เห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ที่แต่ละพรรคการเมือง รวมถึงคณะรัฐมนตรี ได้เสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดยยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้นายประกอบ รัตนพันธ์ และนางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคฯ ร่วมเป็นกรรมาธิการเพื่อพิจารณา ชั้นกรรมาธิการต่อไป

ส่วนแนวทางการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 3 ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประชุมรัฐสภาจะมีการพิจารณาร่วมกันในวันที่ 10 กันยายนนี้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่วาระแรก ดังนั้น ในวาระที่ 3 พรรคก็พร้อมให้ความเห็นชอบ เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป และหวังว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกการเมือง และแม้จะเป็นการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง แต่เกี่ยวข้องกับบริบททางการเมืองที่สำคัญ และส่งเสริมพรรคการเมืองเข้มแข็ง ลดการรับผลประโยชน์ของ ส.ส.ได้

นายชินวรณ์ ยังหวังว่า การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 ฝ่ายค้าน และ ส.ว. จะร่วมลงมติให้ความเห็นชอบสำเร็จ และมั่นใจว่า ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้ ส.ส. และ ส.ว. ต้องเข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหากจะมีผู้ยื่น ก็อาจตีความได้ว่า เป็นการยื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

นายชินวรณ์ ยังเปิดเผยถึงการเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 2 ฉบับว่า พรรคประชาธิปัตย์ จะยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภา เพื่อนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ในสมัยการประชุมหน้า โดยในระหว่างนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะทีมกฎหมายของพรรค และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงตนเอง เป็นคณะทำงานในการยกร่างแก้ไขกฎหมาย และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะกรรมการของพรรคฯ ในชุดนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend