POLITICS

นายกฯ ย้ำ​ หน่วยงานรัฐ​ ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ​ ​ เพราะมาจากภาษี ปชช.

นายกรัฐมนตรี​ มอบรางวัลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 8 ย้ำ​ หน่วยงานภาครัฐ​ ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ​ ​ เพราะมาจากภาษีประชาชน​ บอก​ สถานะการเงินการคลังประเทศยังมีเสถียรภาพ​ ลั่น ผมไม่ต้องการทำอะไรเพื่อการเมือง ผมต้องการทำเพื่อประเทศของเรา​ วันหน้าหากมีการเลือกตั้ง​ต้องไม่เป็นภาระให้ใคร

วันนี้ (1 ธ.ค. 65) พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกรัฐมนตรี​ กล่าว แสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน ต้องขอขอบคุณกรมบัญชีการซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนการกำกับดูแลการบริหารจัดการ กำกับดูแลด้านการเงินการคลังของภาครัฐในภาพรวม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

ในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมคาดหวังให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติภารกิจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบประมาณจากเงินภาษีแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกหน่วยงานได้มุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของตนให้มีประสิทธิภาพสูงตลอดไป มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรฐานหน่วยงานของทุกประเทศไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้มากที่สุด นำไปสู่การยกระดับการทำงานของภาครัฐ

นายก​รัฐมนตรี​ ยังกล่าวว่า​ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตรงนี้ ในฐานะที่ผมบริหารราชการในภาพรวมตรงนี้ หน่วยงานคือข้าราชการทั้งหมดในสังกัดของรัฐบาล ทุกกระทรวงทุกกรม ทุกหน่วยงานเทียบเท่ามีจำนวนมาก และมีส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัล ตนอยากจะมอบรางวัลให้ครบทุกหน่วยงานด้วยซ้ำไป จะกี่ร้อยตนก็พร้อมยินดีที่จะมอบ และขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำหากเทียบสัดส่วนกันแล้ว จะเห็นได้ว่าได้รับรางวัลทั้ง ดีเยี่ยมดีเลิศ หรือดี

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนรักษาความดีเอาไว้ ไม่มีใครรู้เท่ากับเรา จะรู้ตัวเราเองว่าเราจะทำงานดีหรือไม่ดีอย่างไร สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนโดยรวม และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ ให้ทุกคน มั่นใจว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่เขาให้ความเชื่อมั่น สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไปแล้วนั้น บางส่วนศึกษาจากภายนอกศึกษาเองบ้าง รับฟังคนอื่นเขามาบ้าง และท้ายที่สุดคือการรับฟังจากคนในประเทศของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตาม

ขณะที่สถานะการเงินการคลังเราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ แนวระดับ 3 b+ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีการบริหารจัดการการเงินการคลังที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ และรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีกว่าในหลายประเทศ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมกับกระทรวงการคลังและรัฐบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นคือหน้าที่ของพวกเรา​ หน้าที่ของผม​ และส่วนราชการทุกภาคส่วน ผมไม่ต้องการทำอะไรเพื่อการเมือง ผมต้องการทำเพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา ถ้าไม่ทำวันนี้จะทำเมื่อไหร่ ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่เหมือนกันไม่ได้ ต้องทำให้ดีขึ้นทุกวัน คิดทุกวันทำทุกวัน มันต้องดีขึ้น ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนจะร่วมมือกันได้มากน้อยเพียงใด ตนคาดหวังว่าในระยะเวลาอันใกล้วันหน้า ก็มีการเลือกตั้งอะไรต่างๆตนก็ไม่อยากจะทิ้งภาระต่างๆไว้ให้ใครในโอกาสหน้าทั้งสิ้น ไม่อยากให้ทุกอย่างกลับมาสู่ที่เดิม คือก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหามาถึงเวลานี้ได้

ขอให้ทุกคนได้ภูมิใจภาคภูมิใจว่า เราทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมาเพื่อใคร ไม่ใช่เพื่อตัวเองทำเพื่อคนอื่น นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่ากุศลทำบุญให้ทำกับวัดกับพระ แต่ทำกุศลต้องทำให้กับคน คือสิ่งที่ทุกคนต้องเสียสละ ต้องไม่เหนื่อยที่จะคิด ไม่เหนื่อยที่จะทำ มุ่งหวังผลประโยชน์จากการทำงานของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ผม อยากจะบอกกับพวกเรา ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราพยายามทำอย่างเต็มที่ ทำได้ดีกว่านี้อีก หวังว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้จนคิดทุกวัน อาทิตย์หน้าต้องดีกว่าอาทิตย์นี้ ผมเชื่อมั่นพวกท่าน ที่ผ่านมาหลายปีจนฟังทุกคนไม่ได้ใช้อำนาจว่าต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ แต่ต้องถามว่าทำได้หรือไม่ แต่หากยังทำอยู่เหมือนเดิมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้

โดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีระบุว่า เหนื่อยเหมือนกันนะที่พูดเพราะคิดแล้วต้องพูด เพราะอยากให้รู้ว่านายก คิดอะไรอยู่ อยากให้ทุกคนพยายามคิดดูซิ ไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าท่าน ท่านเก่งกว่าผมอยู่แล้ว เมื่อวานไปอยู่กลางทุ่งนาวันนี้มาอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวบ่ายไปอุตสาหกรรมไปมอบรางวัล ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาแห่งการมอบรางวัลถือเป็นผลงานประจำปีของท่าน

Related Posts

Send this to a friend