POLITICS

ส.ส. ใหม่ ‘วลัยพร รัตนเศรษฐ’ รายงานตัว

ส.ส. ใหม่ ‘วลัยพร รัตนเศรษฐ’ รายงานตัว หลัง ‘ชัยวุฒิ’ ลาออก เปิดทางดันปาร์ตี้ลิสต์ พปชร.

วันนี้ (1 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางวลัยพร รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 28 พ.ย. 65 เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนางวลัยพร รัตนเศรษฐ ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 65 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบกับนายเดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์ ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 28 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศให้ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ทั้งนี้ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นางอารยะหญิง จอมพลาพล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติบัญญัติ ร่วมให้การต้อนรับ

Related Posts

Send this to a friend