HUMANITY

UNHCR ห่วง วิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ในอัฟกานิสถาน

ชาวอัฟกัน กว่า 3.5 ล้านคน กลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศ อีกกว่า 2.2 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย ยาวนานกว่า 40 ปีแล้ว

จากสถานการณ์ในประเทศอัฟกานิสถาน ในช่วงเวลาที่กระทบกระเทือนจิตใจและสำคัญยิ่งนี้ ประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR เปิดเผยว่า เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปีที่ชาวอัฟกันต้องเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรง ประชากรบางกลุ่มไม่เคยได้รู้จักกับความสงบสุข กว่า 3.5 ล้านคนเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเอง และคาดว่า ตั้งแต่ปีนี้ จะมีผู้พลัดถิ่นจากความขัดแย้งในอัฟกานิสถานประมาณ 550,780 คน โดยในจำนวนนี้ประมาณ 60% เป็นเด็ก

นอกจากนี้อีก กว่า 2.2 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศอิหร่านและปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นส่วนใหญ่จากทั้งหมด 2.6 ล้านที่ต้องลี้ภัยจากความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า 40 ปี

จากข้อมูล UNHCR พบว่าเพียงช่วงครึ่งแรกของปี 2564 จำนวนผู้หญิงและเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุดในรอบ 12 ปี หรือตั้งแต่ปี 2009

ชาวอัฟกันยังเผชิญ วิกฤตซ้อนวิกฤต Emergency in Emergency ที่ยังมีความรุนแรงและการแพร่ระบาดของ COVID-19 กำลังทวีความรุนแรงขึ้น เพิ่มเติมจากปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร ความยากจน และภัยธรรมชาติที่เกิดตลอดเวลา ซึ่งมีเพียงน้อยกว่าร้อยละ 4 ของประชากรในอัฟกานิสถานทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วน

ธนาคารโลกประมาณการว่าอย่างน้อย 45% ของประชากรในประเทศอัฟกานิสถานประสบปัญหาการขาดสารอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ และกำลังเพิ่มความท้าทายให้กับประชากรที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและการเลี้ยงปศุสัตว์ ทำให้เราเกรงว่าจะมีการพลัดถิ่นจำนวนมากขึ้นอีก

UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วน โดยได้ช่วยประเมินความต้องการของพลเรือนที่พลัดถิ่นภายในเกือบ 400,000 คนตั้งแต่ต้นปี และเพื่อตอบสนองต่อลำดับความสำคัญการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สำคัญที่สุด UNHCR ได้มอบอาหาร ที่พักพิง เงินเพื่อการยังชีพ ชุดสุขอนามัยและสุขภัณฑ์ และความช่วยเหลืออื่นๆ ในการช่วยชีวิต ร่วมกับพันธมิตรให้กับผู้คนกว่า 230,000 คนแล้วในปีนี้

ดำเนินการติดตามการคุ้มครองครอบคลุม 32 จังหวัด ปัจจุบัน UNHCR มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 200 คนในอัฟกานิสถาน โดยมีโครงการต่อเนื่องใน 229 เขต โดย UNHCR และพันธมิตรยังคงปฏิบัติการอยู่ในเกือบ 3 ใน 4 ของเขตต่างๆ ในอัฟกานิสถาน แม้ว่าการเข้าถึงในบางพื้นที่ของประเทศจะถูกจำกัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับในอิหร่าน UNHCR ได้ให้ความช่วยเหลือในทันทีแก่ผู้ลี้ภัยมาใหม่จำนวน 200 คนจากอัฟกานิสถาน โดยทำงานร่วมกับทางการอิหร่าน รวมถึงการมอบสิ่งของที่จำเป็น และยังคงทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอัฟกานิสถานเพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันในอนาคต รวมถึงการมอบสิ่งของและสิ่งของจำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเต็นท์และสิ่งของบรรเทาทุกข์หลักอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม UNHCR มีงบประมาณเพียงร้อยละ 45 ของงบประมาณที่ต้องการทั้งหมดจาก 337 ล้านเหรียญสหรัฐที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเราในอัฟกานิสถานและประเทศเพื่อนบ้าน ต้องสรรหางบประมาณเพิ่มมากกว่าที่มีอยู่กว่าเท่าตัว จึงเปิดระดมทุนเร่งด่วน เนื่องจากวิกฤตที่รุนแรงและเราไม่สามารถบรรลุภารกิจที่สำคัญนี้เพียงลำพัง

ผู้สนใจช่วยเหลือชาวอัฟกันสามารถบริจาคได้ที่
1. www.unhcr.org/th
2. ส่ง SMS พิมพ์ 99 ส่งมาที่ 4141099 (เพื่อบริจาคครั้งละ 99 บาท)
3. ธ. ไทยพาณิชย์ เลขที่ 004-225-8596 ชื่อบัญชี UNHCR Special Account
*ทำรายการแล้วส่งสลิปกลับไปที่ LINE: @unhcrthailand

Related Posts

Send this to a friend