HEALTH

ปลัด สธ. ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 76

ปลัด สธ. ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 76 ย้ำหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ประเทศไทยได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ในงานเลี้ยงรับรองระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 พร้อมทั้งขอให้สนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเดือนกันยายน 2566 ที่สหรัฐอเมริกา

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต โดยมี Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เข้าร่วมงานด้วย โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายหลังการประชุม คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ เรื่องความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนความเท่าเทียม และการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทนำในการผลักดันวาระของการประชุมนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend