POLITICS

‘สมศักดิ์’ หารือ ‘ทวี’ เดินหน้าบำบัดผู้ติดยาเสพติด หลังพบกว่าแสนราย ศาลไม่สั่งบำบัด

‘สมศักดิ์’ หารือ ‘ทวี’ เดินหน้าบำบัดผู้ติดยาเสพติด จ่อหลังพบกว่า 1 แสนราย ศาลไม่สั่งบำบัด จ่อหารือเพิ่มเงื่อนไขสั่งบำบัด ย้ำ จับ 1 ผู้เสพ ต้องมี 1 ผู้ขายด้วย พร้อมขยายผลยึดทรัพย์ต่อ

วันนี้ (18 พ.ค. 67) ณ กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือแนวทางการจัดการผู้เสพยาเสพติดที่ศาลสั่งคุมประพฤติตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมคุมประพฤติรายงานข้อมูลว่า มีคดียาเสพติด 135,444 คดี แต่ศาลสั่งบำบัด 34,484 คดี ถ้าศาลสั่งบำบัดก็ไม่มีปัญหา แต่อีกประมาณ 1 แสนคดีที่ไม่ได้สั่ง ก็มีความกังวล จึงพยายามให้ศาลช่วยสั่งบำบัด เพราะคนเหล่านี้ยังอยู่ตามชุมชนทั้งที่ควรได้รับการบำบัด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้เสพสารเสพติดจำนวนหนึ่งที่ผ่านขั้นตอนของศาลมาแล้ว ซึ่งศาลสั่งคุมประพฤติ แต่ไม่ได้สั่งบำบัด ทำให้เป็นปัญหา โดยระยะเวลา 3-4 ปี มีคดียาเสพติดที่ศาลสั่งคุมประพฤติ แต่ไม่สั่งบำบัด ประมาณ 1 แสนราย ถ้าไม่บำบัดก็จะเกิดปัญหา ดังนั้น ต้องบูรณาการ ทั้งสาธารณสุข ยุติธรรม มหาดไทย กลาโหม โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องหารือเรื่องกฎหมายให้บำบัดต่อไป

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ใน 1 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ต้องบำบัดด้วยสังคม ส่วนกลุ่มสีส้ม และสีแดง ต้องบำบัดด้วยยา ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมเต็มที่ ทั้งนี้ หากผู้เสพสมัครใจบำบัด จะไม่ต้องขึ้นศาล แต่ต้องบอกให้ได้ว่าซื้อยาบ้ามาจากใคร ต้องขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์ตัดวงจรการค้ายาเสพติดต่อไป จากนี้ถ้าจับผู้เสพ 1 ราย ก็ต้องมีผู้ขาย 1 รายด้วย

พ.ต.อ.ทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ มาติดตามเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด จึงหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการบำบัดต้องใช้สาธารณสุขนำ โดยหลังจากนี้กรมคุมประพฤติจะเสนอศาลเพื่อเพิ่มเงื่อนไขให้เข้ารับการบำบัดด้วย เมื่อเพิ่มการบำบัดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของสาธารณสุขต่อไป

Related Posts

Send this to a friend