HEALTH

ประกันสังคม เผย สิทธิการดูแลผู้ประกันตนป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (19 พ.ค. 66) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าภายหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังคงพบผู้ติดเชื้อมีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ แม้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และให้เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้มีแผนการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฉีดวัคซีนป้องกัน ดังนี้

1.ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ หน่วยบริการภาครัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาล สามารถยื่นเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

สำหรับกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีอาการเข้าเกณฑ์วิกฤต (สีแดง) เช่น มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 สามารถใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่เข้ารักษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้ประกันตน โดยยึดหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม

Related Posts

Send this to a friend