CRIME

DSI ส่งสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ ‘คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์’ ถึงพนักงานอัยการแล้ว

DSI ส่งสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ ‘คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์’ หลอกลงทุนให้เช่า CLOUD Storage ถึงพนักงานอัยการแล้ว

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับกรณี บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด กับพวก ร่วมกันหลอกลวงชักชวนประชาชน เข้าร่วมลงทุนในการให้บริการเช่าพื้นที่บน CLOUD Storage โดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน จนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อ นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ต่อมา บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยมีผู้เสียหายมาให้การกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นจำนวน 3,413 คน มูลค่าความเสียหายเกินกว่า 1,500 ล้านบาท (คดีพิเศษที่ 63/2564

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว จำนวน 392 แฟ้ม รวมจำนวน 159,858 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้กระทำผิดต่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 8 ราย ในฐานความผิด “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้มีการดำเนินคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันในความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บูรณาการงานกับสำนักงาน ปปง. ในการติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อนำมาเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงต่อไป ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ทั้งในคดีอาญาควบคู่ไปกับคดีแพ่ง ยึดประชาชนผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1202

Related Posts

Send this to a friend