BANGKOK

กทม.เร่งรัดเขตใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กทม.เร่งรัดเขตใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพขยายการดูแลศูนย์เด็กเล็ก-ผู้พิการ

วันนี้ (19 เม.ย. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

นายชัชชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ผ่านมาเราใช้กองทุนฯ ได้ไม่เยอะ โดยเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าแต่ละเขตต้องใช้กองทุนอย่างน้อย 80% ของกรอบที่ได้ไป ซึ่งเราได้เห็นการใช้เงินที่มากขึ้น มีบางเขต เช่น ทุ่งครุ หรือทวีวัฒนา ที่เห็นได้ชัดว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มในแง่การดูแลผู้ป่วยติดเตียง แต่ยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุง เช่น เรื่องศูนย์เด็กเล็ก หรือผู้พิการ ซึ่งการขอเงินสนับสนุนตรงนี้ยังไม่มากนักต้องพยายามเร่งรัดต่อไป แต่เป็นแนวโน้มที่ดีที่เมื่อเราให้นโยบายไปแต่ละเขตก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยงบประมาณตรงนี้มีเงินสะสมรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งสะสมมาหลายปี ก็ต้องใช้ตรงนี้ให้หมดในโครงการต่างๆ เพื่อสุขภาพของชาว กทม.

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการทำงานและความคืบหน้า อาทิ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร รายงานการรับ – จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) สรุปผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

Related Posts

Send this to a friend