POLITICS

นายกฯ ติดตามการก่อสร้างทางลอด บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต

นายกฯ ติดตามการก่อสร้างทางลอด บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

วันนี้ (19 เม.ย. 67) ที่ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามรายงานสรุปโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (แยกท่าเรือ) ซึ่งมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร และคณะให้การต้อนรับพร้อมมอบผ้ามัดย้อมและขนมเต้าส้อจากจังหวัดภูเก็ตเป็นของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปโครงการฯ และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

“สำหรับการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับ หรือทางลอดบริเวณสี่แยกท่าเรือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางสู่เมืองภูเก็ต และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ที่ กม.34 + 680 (ทล. 402) วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 2,380 ล้านบาท โดยแผนดำเนินการ ปี 2567 – 2569 ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกท่าเรือ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและการขนส่งให้สามารถเดินทางสะดวก รวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

Related Posts

Send this to a friend