ART & CULTURE

ลุ้น “โนรา” ขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อจากโขนและนวดไทย พรุ่งนี้

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. นี้ จะมีการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของประเทศสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองชุดต่างๆ มาแล้ว ที่แต่ละปีจะมีการพิจารณา จากรายการของแต่ละประเทศที่ส่งมา โดยล่าสุด เหลือเพียง 55 รายการ มีรายชื่อ “โนรา” ของประเทศไทยที่จะได้เข้ารับการพิจารณาอยู่ในลำดับที่ 46

นายชาย กล่าวว่า มีโอกาสสูงมากที่โนราของไทยจะได้รับการขึ้นทะเบียน เนื่องจากที่ผ่านมา เอกสารของไทยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีการส่งกลับมาแก้ไข ซึ่งประเทศไทยมีสายตระกูลหลักที่สืบทอดโนราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มีคณะโนราอาชีพกระจายเป็นส่วนใหญ่ รวม 278 คณะ อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีกำหนดจัดการแถลงข่าวการขึ้นบัญชีโนรา เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ จากที่ประชุม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สำหรับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ได้รับการรับรองในที่ประชุมสมัยสามัญ (General Conference) ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาแนวปฏิบัติการแสดงออกความรู้และทักษะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICH) ของชุมชนหรือกลุ่มคน โดยต้องการสร้างความเคารพต่อ ICH และสร้างความตระหนักตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงสากล ถึงความสำคัญของ ICH และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสงวนรักษา โดย ICH สามารถอยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางวาจาและภาษา การแสดงศิลปะ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีทางศาสนา เทศกาลเฉลิมฉลอง และงานฝีมือ

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2559 ปัจจุบันไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชี RL แล้ว 2 รายการ คือ โขน (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561) และนวดไทย (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2562)

Related Posts

Send this to a friend