ART & CULTURE

กรมศิลปากร จับมือจีน นำ “กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้” มาจัดโชว์ในไทยครั้งแรก

นับเป็นครั้งแรกที่ชาวไทย จะได้ชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผา ในนิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเกรียงไกรของแผ่นดินจีน เมื่อกว่า 2,700 ปี จำนวนถึง 133 ชิ้น

โดยนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก
เล่าถึงการสั่งสมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจีน เป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานธรรมเนียม ความเชื่อในอารยธรรมจีนในช่วงเวลาต่อมา

ส่วนที่ 2 จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของจีน
ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ ความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง 7 ให้เป็นจักรวรรดิ 1 เดียว และการแสวงหาชีวิตอันเป็นอมตะของจิ๋นซีฮ่องเต้

ส่วนที่ 3 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาอาณาจักรใต้พิภพ
จัดแสดงหุ่นทหารดินเผาที่ขุดพบ และนำไปสู่การไขความลับในบันทึกของอารักษ์แห่งราชวงศ์ฮั่น “ซือหม่าเฉียน” ที่เผยความมหัศจรรย์ แห่งสุสาน

ส่วนที่ 4 สืบสานความรุ่งโรจน์ ยุคราชวงศ์ฮั่น
ที่ต่อยอดความเจริญรุ่งเรือง ไปยังอีกซีกโลก อันเป็นที่รู้จักในชื่อ “เส้นทางสายไหม” (Silk Road)

นิทรรศการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเอกชนประเทศไทย สำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลส่านซี สำนักงานแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี และพิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างมิติใหม่ แห่งการจัดนิทรรศการระดับโลกในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานการควบคุม รักษาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในระดับสากล

เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 15 กันยายน 2562 – 15 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดยจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 จากนั้นกรมศิลปากรจะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเป็นกรณีพิเศษ 2 วันคือ วันจันทร์ที่ 16 – วันอังคารที่ 17 กันยายน จากนั้นจะเปิดเฉพาะวันพุธ – วันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาการจัดแสดง ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

ภาพ และข้อมูล National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Related Posts

Send this to a friend