BUSINESS

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ หารือคณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส–ไทย

นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต

วันนี้ (20 ก.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือกับ นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ รองประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส – ไทย โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส – ไทย ในฐานะนักลงทุนที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน และมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยเพื่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยกรุงเทพมหานครยินดีพิจารณาอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจฝรั่งเศสมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวอรอนงค์ ได้กล่าวถึงข้อมูลของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งเป็นหอการค้าต่างประเทศแรก ๆ ที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในปี 2509 ปัจจุบันมีอายุครบรอบ 55 ปี โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนระหว่างฝรั่งเศสกับไทย และสนับสนุนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและของบริษัทไทยในประเทศฝรั่งเศส

“วันนี้ได้พูดคุยในหลายประเด็น เชื่อว่าหลาย ๆ ปัญหาในกรุงเทพฯ มีคำตอบอยู่แล้ว เช่น นโยบายกรุงเทพฯ 15 นาที จริง ๆ แล้วเราเอาแนวคิดมาจากฝรั่งเศส Paris 15 ปารีสต้องเป็นเมืองเดินได้ 15 นาที และต้องมีร้านค้า มีที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ นั่นคือเมืองที่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันสามารถเข้าถึงได้ในระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที เราก็เอาแนวคิดนี้มีพัฒนาเป็นนโยบายเรา แต่เราลดเหลือแค่สวน ให้สวนเดินทางได้ 15 นาที มีหลาย ๆ เรื่องที่สามารถทำได้ หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิดงบประมาณ ซึ่งกรุงปารีสก็ได้ใช้นโยบายนี้มาแล้ว ประมาณ 5% ของงบประมาณ ประชาชนสามารถเลือกโครงการไปใช้ได้ ส่วนด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของฝรั่งเศสมีเรื่องการกำจัดขยะ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาหาความร่วมมือกันในอนาคต” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แต่เพียงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้วยว่า นักลงทุนต่างชาติที่มาอยู่ในกรุงเทพฯ เขาติดปัญหาอะไร อยากให้ กทม. ช่วยอะไร มีกฎ ระเบียบด้านไหน ที่ไม่เอื้อต่อการมาลงทุน เพราะในอนาคตเมืองต้องแข่งนักลงทุนมาเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ เมืองก็เหมือนเจ้าบ้าน เราต้องคุยกับผู้มาเยือนว่าเขาติดขัดตรงไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร ตรงนี้คือสิ่งที่เมืองต้องฟังจากหลายๆ ประเทศ หลายๆ กลุ่ม ในกลุ่มคนไทยเราฟังอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดได้ข้อมูลจากนักลงทุนต่างชาติด้วยหรือชาวต่างชาติด้วย เพราะอาจมีปัญหาคนละแบบกัน เช่น การรับวัคซีน การรักษาพยาบาล การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งถ้าเราฟังจากทุก ๆ ด้าน เราจะมี Solution ที่สอดคล้องกัน ในอนาคตต้องแข่งขันกันในการลงทุนดึงต่างประเทศเข้ามาเพื่อสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำแนวคิดเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน เช่น ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะสามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย เช่น การจราจรและขนส่ง การจัดการขยะ พลังงาน เป็นต้น ตลอดจนถึงการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในฝรั่งเศส ซึ่งหอการค้าฝรั่งเศส-ไทยยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครตามนโยบาย 9 ดี

Related Posts

Send this to a friend