AROUND THAILAND

ชาวบ้านริมสาละวินเดือดร้อนหนักหลังถูกปิดการทางเดินเรือร่วม 3 เดือน

ประชาชนหลายหมู่บ้านริมแม่น้ำสาละวิน ในอำเภอสบเมยและอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อ ขอให้ผ่อนปรนเปิดการเดินเรือในลำน้ำสาละวินและเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หนังสือระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการสั่งปิดการเดินเรือสัญจรในแม่น้ำสาละวิน บริเวณพรมแดนไทย-พม่า และมี พรก.ฉุกเฉิน ตามมา โดยเป็นการปิดการเข้า-ออกจุดผ่อนปรน ตลอดแนวชายแดน ระหว่าง จ.แม่ฮ่องสอน และรัฐกะเหรี่ยง มาเป็นเวลาราว 3 เดือนจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนสัญจร แม้จะเป็นการสัญจรในเขตแดนประเทศไทยเองก็ตาม คำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในลุ่มน้ำสาละวินเป็นอย่างมาก กระทบต่อการประกอบอาชีพ ขาดรายได้ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนัก ตลอดจนปัญหาต่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน การเดินทางเพื่อติดต่อราชการ และการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

“ที่ผ่านมาชาวบ้านได้จัดประชุมหารือกันหลายครั้งร่วมกับกับหลายฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปิดการเดินเรือ ทั้งในเรื่องมาตรการในการป้องกันโควิด-19 และปัญหาผลกระทบเรื่องคำสั่ง ตาม พรก.ฉุกเฉิน และได้นำเรียนความเดือดร้อนต่อหน่วยงานในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาหรือมีความคืบหน้าอย่างใด ในหลายหมู่บ้านไม่มีทางรถ ไม่มีถนนลาดยางถาวรในการสัญจร และพื้นที่ป่าเขา เข้าถึงได้ลำบากต้องใช้เรือเป็นหลัก” หนังสือระบุ

ในหนังสือยังระบุด้วยว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูฝน ถนนลูกรังไม่สามารถสัญจรได้ การปิดการเดินเรือในแม่น้ำสาละวิน ล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่ 3 แล้ว สร้างความลำบากให้ประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่งให้มีการผ่อนผันให้สามารถเดินเรือได้ ในช่องทางจุดผ่อนปรนแม่สามแลบโดยมีมาตรการร่วมกันในการคัดกรอง ปัองกัน ตามนโยบายและแนวทางที่รัฐดำเนินการ โดยมีการบูรณาการหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ชายแดนไทยพม่า บริเวณลุ่มน้ำสาละวิน ไม่ปรากฎหรือพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่อย่างใด ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการเข้าออกชายแดน

ทั้งนี้ในที่ประชุมชาวบ้านได้ร่วมกันเสนอมาตรการผ่อนปรนให้มีการเดินเรือได้ สามารถมีมาตรการ ป้องกันและคัดกรอง ณ ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ เช่น 1.ตรวจและลงทะเบียนรายชื่อ ทั้งคนขับเรือ และผู้โดยสารทุกคน 2.ให้ใส่หน้ากากอนามัย ในการสัญจรทางเรือ และรักษาระยะห่างในการนั่งเรือ (หรือกำหนดจำนวนคนนั่งเรือแต่ละลำ ตามขนาดเรือ) 3. ในระหว่างการผ่อนปรน อาจกำหนดระยะเวลา เช่น ให้เดินเรือได้สัปดาห์ละ3-4 วัน แต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดจำนวนเรือ เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend