AROUND THAILAND

อัปเดตสถานการณ์น้ำตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา เร่งระบายน้ำกว่า 700 ลบ.ม.ต่อวินาที

วันนี้ (28 กันยายน) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบายน้ำ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมีการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับน้ำ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดตลอด และขณะนี้มีการระบายน้ำเกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผลกระทบจะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำขณะนี้ มีการปัดน้ำออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไปทางทุ่งรับน้ำ สิ่งสำคัญคือการควบคุมปริมาณน้ำที่บางไทร ไม่ให้เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหากมีบริเวณใดที่หน่วงน้ำไว้ได้ก็จะจัดการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

ด้านการระบายน้ำเมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2554 การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา สูงสุดในวันที่ 21 ตุลาคม มีการระบายน้ำถึง 3,721 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ขณะนี้ปี 2564 มีการระบายน้ำอยู่เพียง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจัยสำคัญ คือ เมื่อปี 2554 มีพายุถึง 5 ลูก แต่ ปี 2564 มีเพียงร่องความกดอากาศต่ำเท่านั้น ส่งผลให้ไม่มีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 2554 แน่นอน

ดร.ทวีศักดิ์ แจ้งอีกว่า ตั้งแต่ปี 2555 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกั้นน้ำ การยกถนน แก้มลิง รวมถึงมียุทธศาสตร์ในการดูแลน้ำที่ชัดเจน เพียงแต่น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะมีเกิดขึ้นในทุกปี ส่วนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งก็มีแผนกักเก็บน้ำซึ่งเป็นไปตามแผนงานของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

“สุดท้ายอยากให้ประชาชนสบายใจว่าขณะนี้มีการลำเลียงน้ำจากตอนบนสู่อ่าวไทย และจะมีการกักเก็บน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในฤดูแล้งอีกด้วย”

Related Posts

Send this to a friend