AROUND THAILAND

อช.หมู่เกาะสุรินทร์ Bubble and Seal ชุมชนมอแกน เตรียมเสบียง-เครื่องมือป้องกันโรคให้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) อส. เข้าสนับสนุนควบคุมสถานการณ์วิด-19 ในพื้นที่เกาะสุรินทร์ หลังจากสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยการตรวจ ATK พบมอแกนเกาะสุรินทร์ จ.พังงา ติดเชื้อโควิด-19 หลายคน นำไปสู่การปิดพื้นที่ Bubble and Seal พื้นที่ชุมชนมอแกนอย่างน้อย 14 วัน พร้อมกับนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 คน ขนย้ายด้วยเรือสปีดโบ้ทของอุทยานฯ ขึ้นฝั่ง นำเข้าระบบการรักษาใน Community Isolation ทั้งหมดแล้ว

ล่าสุด อำเภอคุระบุรี และ อบต.เกาะพระทอง ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 จำนวน 20 รายการ ให้อุทยานฯ นำไปป้องกันโรคในชุมชนชาวมอแกน ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ร่วมกันประกอบอาหารและนำอาหารกล่อง น้ำดื่ม จำนวน 310 ชุด ไปมอบแก่ชาวมอแกนทั้ง 93 ครัวเรือน พร้อมกับประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว แจกถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ชุด

Related Posts

Send this to a friend