AROUND THAILAND

MEA แจ้ง กทม. แก้ไขฝาท่อ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน วิทยุและสารสิน

จากกรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีคำสั่งระงับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่ถนนวิทยุ และถนนสารสิน เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขฝาบ่อ

MEA ชี้แจงว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ และล่าสุด ได้เร่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขตามรูปแบบถนนพระราม 3 ตามที่ กทม.พิจารณาแล้วว่า มีความเรียบร้อยปลอดภัย โดยได้ปรับเปลี่ยนแบบฝาบ่อพักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ลดจำนวนฝาบ่อลง เพื่อลดพื้นที่ขรุขระระหว่างรอยต่อฝาบ่อ รวมถึงเทคอนกรีตเต็มพื้นที่รอบฝาบ่อ เพื่อเพิ่มความราบเรียบและสม่ำเสมอ โดยในวันนี้ (21 มิ.ย. 65) MEA ได้ส่งเอกสารรายงานผลการแก้ไขอย่างเป็นทางการให้สำนักการโยธา กทม. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

MEA ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ ต้องขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ระมัดระวังอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงเพิ่มจำนวนการตรวจสอบฝาบ่อพักเพื่อวางมาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของ MEA รวมถึงพบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA , Line : MEA Connect , Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend