AROUND THAILAND

ชลประทานขอนแก่นเร่งเสริมคันดินกั้นน้ำพองเข้าเมือง หลังน้ำพองหนุนสูงต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวาย และสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น นำรถแบคโฮเข้าเสริมพนังกั้นน้ำคลอง 3L ให้สูงขึ้นอย่างน้อย 50 เซนติเมตร หลังน้ำจากลำน้ำพองหนุนสูงต่อเนื่อง

นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์จะลดการระบายน้ำ แต่น้ำในลำน้ำพองโดยเฉพาะที่บ้านคุยโพธิ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องเสริมคันดินระยะทางกว่า 4.5 กิโลเมตร จากความยาวรวมของพนัง 9 กิโลเมตร โดยคาดว่าภายใน 1 ถึง 2 วันนี้ จะสามารถเสริมคันดินแล้วเสร็จ ส่วนระดับน้ำในลำน้ำพอง คาดว่าจะเริ่มลดระดับลงในสัปดาห์หน้า แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อ จากแนวโน้มที่จะมีพายุพาดผ่านจังหวัดขอนแก่น โดยจุดที่น่าเป็นห่วงคือ พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มวลน้ำจากจังหวัดขอนแก่นได้ไปถึงและสร้างความเสียหายวงกว้างแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่า พนังกั้นน้ำที่นั่นขาดแล้วอย่างน้อย 1 แห่ง และยังไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้

Related Posts

Send this to a friend