AROUND THAILAND

‘พระมหาไพรวัลย์’ มองเหตุพระธรรมกรตัดหัวเป็นพุทธบูชา มาจากคัมภีร์หลังพุทธกาลมีปัญหา

วันนี้ (19 เม.ย. 64) หลังจากมีกระแสข่าวที่ อดีตพระธรรมกร ฐานธัมโม พระภิกษุในสำนักสงฆ์ภูหินกอง จ.หนองบัวลำภู กระทำการตัดศีรษะของตนเองด้วยเครื่องกีโยติน ภายในสำนักสงฆ์ เมื่อเช้าของวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา โดยลูกศิษย์ระบุว่าเป็นพิธีตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้า ถวายร่างกาย เลือดเนื้อ จิตวิญญาณให้พระพุทธเจ้า เพื่อจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ได้เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ดังกล่าว และได้เผยแพร่ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความว่า จากการพูดคุยกับญาติโยม ลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรแล้ว เชื่อว่าการทำพิธีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์อนาคตวงศ์ เรื่องการบำเพ็ญปรมัตถปารมี และมองว่าคัมภีร์ที่เขียนขึ้นหลังพุทธกาลหลายฉบับมีปัญหา เพราะสุดโต่งและขัดแย้งกับหลักคำสอน เป็นการแสวงธรรมที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น หรือการตีความผิดเพี้ยนไป โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

“มีเรื่องเล่าและแง่คิดมาฝากนะโยม จากการที่อาตมาได้ลงพื้นที่ที่สำนักสงฆ์ภูหินกอง จังหวัดหนองบัวลำภูวันนี้ หลังจากที่อาตมาได้คุยกับลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรและสำรวจพื้นที่โดยรอบของสถานปฎิบัติธรรมแห่งนี้ ทำให้อาตมาเข้าใจว่า ทำไมคนอย่างอดีตพระธรรมกรเอง หรือแม้แต่ลูกศิษย์ของเขาจึงเชื่อว่า การตัดหัวเป็นพุทธบูชา เป็นเรื่องที่ถูกต้อง

จากการที่ได้สอบถามพูดคุย อาตมาค่อนข้างมั่นใจว่า การตัดหัวของอดีตพระธรรมกร ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดในคัมภีร์อนาคตวงศ์ เรื่องการบำเพ็ญปรมัตถบารมี และการจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคต ลูกศิษย์อดีตพระธรรมกร ยืนยันและเชื่อมั่นชัดเจนจนถึงตอนนี้ว่า การกระทำของอาจารย์ของพวกเขา เป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญ และเป็นการบำเพ็ญบารมีตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะเชื่อกันแบบนี้นะ ลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรจึงไม่มีใครห้ามปรามอาจารย์เลย ไม่แค่นั้นหลังจากที่อาจารย์ของเขาตัดหัวตัวเองแล้ว ลูกศิษย์ได้ช่วยกันทำความสะอาดและทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อาจารย์ของเขาใช้ก่อเหตุ เครื่องกิโยตินถูกทำลาย มีการเผาศพอดีตพระธรรมกรไปแล้วนะ อาตมาได้ไปดูที่เผาศพด้วย

ตอนนี้บริเวณนั้นถูกวางทับด้วยก้อนหินซ้อนกันคล้ายเจดีย์ มีสิ่งหนึ่งที่อาตมาค่อนข้างเอะใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน คือในสำนักสงฆ์แห่งนี้มีเทวรูปเยอะมาก มีศิวลึงค์ด้วย ก็ไม่รู้ว่า เรื่องการตัดหัวของอดีตพระธรรมกร มีความเชื่อเรื่องการบูชายัญมาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนใครจะมองเรื่องนี้ยังไงไม่รู้นะ แต่สำหรับอาตมา อาตมามองว่า คัมภีร์ในชั้นหลังหลายๆ คัมภีร์ ซึ่งถูกเขียนขึ้นในนามของพุทธศาสนาโดยนักบวชในพระพุทธศาสนามีปัญหามาก แม้แต่คัมภีร์อนาคตวงศ์เอง ซึ่งถูกแต่งขึ้นโดยพระกัสสปะ ภิกษุจากอินเดียใต้ หลังพุทธปรินิพพานตั้ง 1,700 กว่าปี การพูดถึงการบำเพ็ญปรมัตถบารมีของเหล่าพระโพธิสัตว์มีปัญหามาก โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือโพธิญาณ การกระทำเหล่านี้หลายอย่างสุดโต่งและขัดแย้งในตัวเอง

หากเราพิจารณาให้ดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องการตัดหัวนี่ชัดเจนเลยนะ ถ้าการตัดหัวตัวเองแม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง เป็นการบำเพ็ญบารมี พระพุทธเจ้าจะตำหนิการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญของศาสนาอื่นทำไม ? ถ้าพระพุทธเจ้าสรรเสริญเรื่องตัดหัวตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธเจ้าจะตำหนิพระที่ฆ่าตัวตายเพราะฟังอสุภะกรรมฐานทำไม ?

หลักการอันหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนมากนั้นคือ การปฎิบัติธรรม ต้องเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แล้วการตัดหัวตัวเองละ เป็นไปการเบียดเบียนหรือไม่ ?

มีบทสวดอันหนึ่งตอนหนึ่งนะ เวลาที่เราทำวัตรเย็น เรามักจะสวดกันว่า “ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้า แด่พระธรรม และพระสงฆ์” คำสวดนี้ก็มีปัญหามาก เพราะแต่งขึ้นในสมัยพระวชิรญาณภิกขุออกผนวชและตั้งคณะพระธรรมยุติ คำสวดหลายตอนเอาอย่างคริสต์ศาสนา ที่เน้นการถวายตัวเพื่อพระเจ้าอาตมาไม่มั่นใจว่า อดีตพระธรรมกร จะได้รับอิทธิพลจากคำสวดนี้และเผลอตีความอย่างเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่า ?

การมอบกายถวายชีวิตในทางพระศาสนา ท่านไม่ได้หมายถึงให้เรา ไปฆ่าตัวตายเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะ แต่ท่านหมายถึงให้เราอุทิศตัวเองเพื่อเผยหลักธรรมคำสอนในพระศาสนา อันนี้ก็ต้องระวังให้ดี เหมือนเราได้ยินคำว่า บวชถวายอก นั้นไม่ได้หมายถึงให้เราตัดอกออกมาถวายให้กับศาสนา แต่หมายถึงการที่เราปวารณาตัวว่าจะอยู่แนบสนิทกับพระศาสนาตลอดไป อย่างเป็นพระก็ไม่ลาสิกขาอย่างนี้เป็นต้นนี่อยากจะฝากไว้นะโยมให้เป็นอุทาหรณ์และเรื่องที่เราจะขบคิดกัน อะไรคือหลักการของศาสนาพุทธ อะไรไม่ใช่ ? อะไรที่เราควรเชื่อถือ อะไรที่เชื่อถือไม่ได้”

ที่มา: เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

Related Posts

Send this to a friend