AROUND THAILAND

กรมปศุสัตว์ สั่งยกการ์ดทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE มีจดหมายแจ้งเตือนประเทศสมาชิก ให้ยกระดับเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนเดินทางกลับบ้านไปเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมากว่า อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือโรค ASF ในสุกร จากการนำผลิตภัณฑ์สุกรหรือเนื้อสุกรที่ยังไม่ได้ปรุงสุกไปพร้อมกับสัมภาระจากพื้นที่เสี่ยง กรมปศุสัตว์จึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ให้ยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์

สำหรับโรค ASF ในสุกร เป็นโรคที่ติดต่อเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่แพร่ระบาดสู่คน พบรายงานการเกิดโรค 50 ประเทศ ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และยุโรป ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่เป็นอันตรายต่อสุกร กระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าว OIE จึงได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกเร่งสร้างการรับรู้ของประชาชนว่า เชื้อไวรัส ASF ในสุกรมีความคงทนในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงสุก สามารถปนเปื้อนบนเสื้อผ้า รองเท้า และยานพาหนะได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่นำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงสุกรจากพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีรายงานการเกิดโรคไปยังพื้นที่ที่ไม่เกิดโรค

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ นอกเหนือจากโรค ASF ในสุกร เช่น โรคไข้หวัดนก โดยประเทศไทยได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ไม่พบรายงานในประเทศมาแล้วเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่กรมปศุสัตว์ก็ยังคงเตรียมความพร้อมและป้องกัน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่และหน่วยงานภายในประเทศ ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend