AROUND THAILAND

ทหาร – ฝ่ายปกครองไทย รุดช่วยชาวบ้าน ‘ท่าตาฝั่ง’ อพยพหนีภัย ชาวกะเหรี่ยงข้ามสาละวินมาแล้ว 179 คน

ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาจ. แม่ฮ่องสอนประจำวันที่ 29 เม.ย.2564 เวลา 12.00 น.

1.สถานการณ์การสู้รบฝั่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30-13.50 ได้ยินเสียงปืนชนิดค. 60 จำนวน 2 ลูกทางทิศใต้ของฐานฯ แม่สะลฟ็อก รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 9 กม. คาดว่าทหารเมียนมาตรวจการณ์เห็นความเคลื่อนไหวของกองกำลัง KNU จึงทำการยิงอาวุธปืนค. 60 เพื่อป้องกันการสอบโจมตีฐานฯ (ไม่ทราบรายละเอียดความสูญเสีย)

เวลา 15.55 -16.03 น.ได้ยินเสียงปืนค. 60 จำนวน 2 ลูกทางด้านทิศใต้ฐานฯ ดา-กวินของทหารเมียนมาด้านตรงข้ามฐานฯ บ. ท่าตาฝั่งฯ ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 9 กม. คาดว่าทหารเมียนมาตรวจการณ์เห็นความเคลื่อนไหวของกกล. KNU จึงทำการยิงอาวุธปืนค. 60 เพื่อป้องกันการลอบโจมตีฐานฯ (ไม่ทราบรายละเอียดความสูญเสีย)

เวลา 17.00-17.02 น.ทหารเมียนมาได้นำเครื่องบินปีกหมุน (ไม่ทราบแบบ) จำนวน 2 ลำปฏิบัติการทางทหารจำนวน 6 ครั้งเข้าโจมตีด้วยปืนกลทางอากาศจำนวน 6 ชุดและสลับกับยิงลูกจรวดอากาศสู่พื้นบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขอฐานฯ ด็กวินด้านตรงข้ามบ. ท่าตาฝั่งต. แม่ยวม อ.แม่สะเรียงห่างจากชายแดนไทยประมาณ 1.5 กม. (ไม่ทราบรายละเอียดความสูญเสีย)

ในสถานการณ์ปัจจุบันกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

2.ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1เมื่อวันที่ 28 เม.ย.เวลา 13.00 น. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามอาการและเยี่ยมนางเคมี ไม่มีนามสกุล (บุคคลไม่มีสัญชาติทางทะเบียนราษฎร) อายุ 42 ปีราษฎร บ้าน แม่สามแลบ ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยกระสุนปืนบริเวณเหนือหัวเข้าซ้ายกระสุนฝังในซึ่งเป็นผลจากการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังพบเมื่อวันที่ 27 เมษายน ได้ทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกเป็นหัวกระสุนขนาด 7.62 มม. แพทย์ให้พักรักษาตัวเพื่อสังเกตอาการขณะนี้ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.2 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 เวลา 08.00 น.มีราษฎรชาวเมียนมาจำนวน 38 คนเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยโดยทางเรือซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวล ตแม่ยวม อ.แม่สะเรียง

2.3 ณ ปัจจุบันมีราษฎรชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายังฝั่งไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมาพักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 3 แห่งรวมทั้งสิ้น 179 คน ดังนี้
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวตรงข้ามฐานฯ ดา-กวิน ต. แม่ยวมอ. แม่สะเรียงจำนวน 68 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวล ต. แม่ยวม อ.แม่สะเรียงจำนวน 39 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยโกเฮต. แม่ยวม อ.. แม่สะเรียงจำนวน 72 คน

2.4 กรณีราษฎรไทยได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมียนมาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 278 คนได้จัดให้พำนักในพื้นที่รวบรวมพลเรือน 2 แห่งดังนี้ราษฎรไทยพื้นที่บ. แม่สามแลบต. แม่สามแลบอ. สบเมยได้อพยพไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต. แม่สามแลบอ. สบเมยจ. แม่ฮ่องสอนประมาณ 450 คนเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันบางส่วนได้ไปพักอาศัยในบ้านญาติ

ขณะนี้คงเหลือในพื้นที่พักรอจำนวน 208 คนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย, สถานีตำรวจภูธรสบเมย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสบเมยและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 ราษฎรไทยในพื้นที่บ. ท่าตาฝั่งต. แม่ยวมอ. แม่สะเรียงจำนวน 70 คนได้อพยพไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนที่พักริมห้วยกองคาต. ท่าตาฝั่งอ. แม่สะเรียงโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง, สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาฝั่งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

ขณะที่ เพจ กรมทหารพรานที่ 36 รายงานการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ชายแดนไทย-รัฐกะเหรี่ยง โดยพ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน อำนวยความสะดวก ให้กับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียงนำโดย นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงฯ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่ยวม สภ.ท่าตาฝั่ง หน่วยอุทยานแห่งชาติสาละวิน(สว.1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตาฝั่ง และผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าตาฝั่ง ที่ได้เดินทางเข้าติดตามสถานการณ์ราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาอพยพเข้าพื้นที่ปลอดภัย บริเวณ บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ผู้หญิงและคนชรา

โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บางส่วนให้กับราษฎร แต่เนื่องจากเส้นทางชำรุด รถยนต์ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้จึงนำสิ่งของบริจาคที่เหลือมาเก็บไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่าตาฝั่ง เพื่อนำจักรยานยนต์เข้าแจกจ่ายให้ราษฎรที่คงค้างในพื้นที่ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ตรงข้ามฐานดา-กวิน ของทหารพม่า ซึ่งมีเครื่องบินรบบินโจมตีทางอากาศทหารกะเหรี่ยง KNU ซึ่งอยู่ติดชายแดน ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว ต้องอพยพจากในบ้านมาอยู่บ้านที่ห่างจากฝั่งสาละวิน และตามลำห้วย จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย และพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง ไม่เปิดให้บุคคลภายอนอกเข้าไป รวมถึงผู้สื่อข่าว ที่มีการตั้งจุดตรวจสกัด ตั้งแต่หน้า อบต.บ้านแม่สามแลบ ที่เป็นทางเข้าไปบ้านท่าตาฝั่ง ระยะทาง 15 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ริมน้ำสาละวิน ที่ทหารไทยวางกำลังในการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

Related Posts

Send this to a friend