AROUND THAILAND

เตือนจังหวัดท้าย เขื่อนป่าสักฯ – เจ้าพระยา รับมือระดับน้ำ หลังฝนตกเพิ่ม

เขื่อนป่าสักฯ – เจ้าพระยา เตือนจังหวัดท้ายน้ำ รับมือระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มเกือบ 1 เมตร หลังฝนตกเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น

วันนี้ (10 ก.ย. 65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ รายงานว่าได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จากอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที จนถึงอัตรา 350 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มี 325 ล้านลบ.ม. เมื่อเทียบกับความจุ 960 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 33.94% โดยยังไม่เกินเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ

แต่เนื่องจากน้ำท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยวันนี้มีน้ำไหลเข้า 31.96 ล้านลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากวานนี้ ที่มีน้ำไหลเข้า 28.51 ล้านลบ.ม. จำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

สำหรับการปรับเพิ่มในอัตราดังกล่าว จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.40-1.00 เมตร แต่ย้ำว่า ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำและไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำสัก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา อธิบดีกรมชลประทานระบุว่า มีแนวโน้มว่าน้ำเหนือจะไหลลงมาเพิ่มขึ้น จากฝนที่ตกต่อเนื่อง โดยวันนี้ น้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ 1,578 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ ซึ่งอยู่ที่อัตรา 1,498 ลบ.ม./วินาที ประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยได้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนไหลต่อไปยังหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท ในปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้เช้าวันนี้ เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนจาก 1,448 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,500 ลบ.ม./วินาที และในเวลา 11.00 น. จะปรับเพิ่มเป็น 1,550 ลบ.ม./วินาที

Related Posts

Send this to a friend