AROUND THAILAND

ผู้เข้าสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ ร้องศาลปกครอง ขอชะลอขึ้นบัญชีและบรรจุผู้ผ่านการสรรหา หลังคาใจผลคะแนน เชื่อ มีความผิดพลาดในระบบการตรวจข้อสอบ

วันนี้ (10 ม.ค.65) กลุ่มพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหลายจังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าสอบสายงานผู้บริหาร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ชะลอการขึ้นบัญชีและชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา และขอทราบผลการตรวจข้อสอบโดยวิธีการตรวจข้อสอบต่อหน้าผู้ฟ้อง หลังเชื่อว่า ผลสอบที่ประกาศออกมามีความผิดปกติ อาจไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทั่วประเทศ

สืบเนื่องจากวันที่ 25 พ.ย. 64 มีการประกาศผลสอบทางเวบไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การประกาศพบว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนประมาณ 9,000 คน โดยเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้ข้อสอบชุดเดียวกัน ส่วนอีกสองชุดที่เหลือ มีผู้สอบผ่านน้อยมาก มีหลายบัญชีที่สอบไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว กลุ่มผู้ร้องมองว่า ตัวเลขที่ปรากฎ เป็นเรื่องผิดปกติทางสถิติ

ตัวแทนผู้ร้องระบุว่า อาจมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดในระบบการตรวจข้อสอบ ที่อาจใช้ชุดตรวจที่หนึ่งเพียงชุดเดียว ทำให้ผลสอบผ่านเพียงกลุ่มที่หนึ่ง ส่วนชุดอื่นแม้จะทำข้อสอบได้มาก แต่ชุดตรวจไม่ตรงชุดสอบ จึงอาจทำให้คะแนนออกมาไม่ตรง

นายจิรัฏฐ์ เนตรสุขทิพย์ วิศวกรโยธาเทศบาลเมืองลำพูน ยกตัวอย่างบัญชีผู้สอบผ่านเทศบาลภาคเหนือที่เปิดทั้งหมด 10 ตำแหน่งว่า ผู้สอบชุดที่หนึ่ง มีผู้สอบผ่าน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 , ชุดที่สองสอบผ่าน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 , ชุดที่สามสอบผ่านเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94 ส่วนที่ภาคตะวันออก ชุดที่หนึ่งสอบผ่าน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 74.54 , ชุดที่สองสอบผ่าน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดที่สาม สอบผ่าน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36

ผู้เข้าสอบที่ยังติดใจผลสอบ ได้รวมตัวกันในกลุ่มไลน์กว่า 1,200 คน เพื่อช่วยกันค้นหาความจริง โดยได้เข้าร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดค้านผลสอบและขอให้ตรวจข้อสอบใหม่ ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้รับดำเนินการตรวจข้อสอบ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า กลุ่มผู้เข้าสอบจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองทั่วประเทศ กว่า 250 คน เฉพาะในเขตอำนาจศาลปกครองเชียงใหม่ มีผู้ยื่นฟ้องกว่า 60 คน โดยหลังจากนี้จะมีทยอยเข้ายื่นฟ้องคดีเพิ่มเติมอีก ยืนยันว่า การฟ้องคดีไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับใคร โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่สอบผ่าน ทุกคนแค่ต้องการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง เพราะหลายคนตั้งใจมาก เตรียมตัวมานาน หากมีการตรวจข้อสอบใหม่และพบว่าคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกคนก็พร้อมจะน้อมรับผล

Related Posts

Send this to a friend