TRAVEL

กรมอุทยานฯ เตือนนักท่องเที่ยว ปีใหม่นี้ ส่งเสียงดัง เชิญออกจากพื้นที่ทันที

(17 ธ.ค. 64) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ได้มอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวให้กับทุกอุทยานแห่งชาติว่า ต้องดำเนินการตามนโยบายของ ศบค. และคำสั่งแต่ละจังหวัดที่อาจไม่เหมือนกันอย่างเข้มงวด โดยอย่างน้อย นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และบางพื้นที่จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ ร่วมกับระบบจองคิวล่วงหน้า ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หากฝ่าฝืน ให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเชิญออกนอกพื้นที่ทันที เพราะถือว่าเป็นมาตรการที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์มานานแล้ว

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับรอง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสและเที่ยวชม เพื่อเปิดโลกความแปลกใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล และพืชพรรณไม้ ได้รับการฟื้นตัว จนปัจจุบันมีความสวยงามสมบูรณ์มากขึ้นกว่าในอดีต

Related Posts

Send this to a friend